APK in het buitenland mag straks ook

Voertuigen met een Nederlands kenteken mogen straks ook in het buitenland gekeurd worden voor de APK. Daarvoor is een wetswijziging in voorbereiding volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterschap.

Nederlands gekentekende trucks en trailers zijn soms lang in het buitenland maar deze moeten dan één keer per jaar naar ons land voor de periodieke keuring. Dit was al jaren een doorn in het oog van TLN, de Rai Vereniging en de TRTA. Ook een bedrijf als TIP Trailers had er vaak mee te maken. Het gaat naar schatting om tussen de 1200 en 1600 voertuigen.

Met Spanje liep al langer een proef waarbij een aantal Spaanse keuringsstations volgens de Nederlandse APK regels keuringen mocht uitvoeren. In Europa moeten onderling afspraken gemaakt worden over het wederzijds accepteren van elkaars keuringseisen. Het streven is dat de wetswijziging halverwege volgend jaar doorgevoerd kan worden.

De wetswijziging zorgt voor een einde aan veel overbodige kosten, maar levert ook een besparing van CO2 op doordat er minder zinloze ritten gemaakt hoeven te worden naar een Nederlands keuringstation.

DEEL HET