Geldigheidsduur APK gewoon weer een jaar

Nederland maakt geen gebruik van de mogelijkheid om de geldigheid van de APK te verlengen vanwege de coronacrisis. Volgens Europese regels mag Nederland zo’n verlenging wel toestaan. Maar de Minister schrijft aan de Kamer om hier niet voor te kiezen.

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft Minister Van Nieuwenhuizen: “De APK-dienstverlening draait op dit moment nog steeds normaal. De mobiliteitssector heeft met het oog daarop een gezamenlijk protocol opgesteld om veilig door te kunnen werken met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Nu de APK-dienstverlenging bestendig doorgaat, heeft Nederland ervoor gekozen geen gebruik te maken van de mogelijkheid die de eerder genoemde Verordening (EU) nr. 2020/698 biedt om de termijn waarbinnen de APK moet plaatsvinden te verlengen met 7 maanden als de APK-termijn verstrijkt in de periode tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020. Mensen met een vitaal beroep of mensen die door COVID-19 vastzitten in het buitenland en die echt geen gelegenheid hebben om de APK te laten uitvoeren, kunnen nog steeds contact opnemen met de RDW. Er wordt dan geprobeerd om in overleg tot een goede oplossing te komen.”

DEEL HET