TIP en TUV streven naar harmonisatie trailerkeuring

TIP Trailers zoekt naar een manier om de keuring en inspectie van trailers Europees te harmoniseren. TIP heeft samen met TÜV Nord in de vestiging van TIP in het Duitse Eppertshausen een gezamenlijk ontwikkelde keuringsmethode voor trailers uitgetest.

Het gaat er volgens de partijen hierbij om dat de betreffende monteur vertrouwd met een vaste keuringsmethodiek, waardoor de kans dat er een mankement over het hoofd gezien wordt, geminimaliseerd wordt. De monteur krijgt een certificaat waarbij hij wordt beoordeeld op drie criteria: inspectiemethoden van de trailer, de mate waarin defecten herkend worden, en de kennis van slijtagebeelden en toleranties van slijtagedelen.

TIP beoogt met deze werkwijze het traileronderhoud te harmoniseren en de keurings- en onderhoudstijden te verkorten. Bovendien kunnen klanten ervan op aan dat de werkwijzen die TIP en TÜV Nord hebben ontwikkeld, tot de veiligste behoren die er zijn.   

TIP beoogt de nu ontwikkelde methode eerst in alle Duitse werkplaatsen te gaan toepassen, gevolgd door werkplaatsen in Frankrijk. Daarna volgen de andere Europese landen. TÜV Nord bevestigt dat zijn organisatie zich ervoor wil inspannen om de methode Europees als norm geïmplementeerd te krijgen.

 

DEEL HET

Meer over...