Broshuis verlengt de fabriekssluiting

Broshuis Trailers in Kampen heeft op 30 maart moeten besluiten de fabriek stil te leggen. Afgelopen dinsdag zijn de voorschriften vanuit de ministeries en het RIVM nogmaals bekrachtigd waardoor Broshuis zich genoodzaakt ziet de bedrijfssluiting langer voort te zetten.

De afgelopen weken is er veel gebeurd bij Broshuis. Zo is er bekeken wat de impact van de anderhalvemetersamenleving is op de bedrijfsvoering. Voor veel posities en werkplekken zijn oplossingen gevonden maar helaas is dat nog niet overal het geval. Het maken van unieke opleggers maakt het proces niet altijd eenvoudig. Echter: zolang er niet veilig gewerkt kan worden, wordt er niet gewerkt. De veiligheid van de medewerkers staat voorop bij Broshuis.

Verder hebben is er in de afgelopen weken intensief contact geweest met de diverse, internationale leveranciers. De meeste, vooral cruciale, leveranciers zijn op dit moment ook nog gesloten. Enkele willen langzaam de productie weer opstarten maar op hun beurt hebben zij ook te maken met een gebrekkige aanlevering door leveranciers.

Dit maakt het voor Broshuis vooralsnog onmogelijk om weer te beginnen. Het bedrijf gaat er van uit dat er per 2 juni begonnen kan worden met een gedeeltelijke opstart van de ruwbouw waardoor de eerste leveringen in juli kunnen plaats zouden kunnen vinden. Uiteraard blijft het afhankelijk van hoe het virus zich verder ontwikkelt, aldus een woordvoerder.

DEEL HET

Meer over...