Vijftig ton in België verre van uitgemaakte zaak

Officieel is in Wallonië maximaal vijftig ton op zes assen toegestaan, maar in Vlaanderen gelden nu nog andere gewichtslimieten. Al komt er verandering. Trailertotaal sprak erover met Lode Verkinderen van Transport & Logistiek Vlaanderen.

“In Europa is veertig ton officieel de limiet, in België 44, terwijl veel voertuigcombinaties technisch tot vijftig ton goedgekeurd kunnen worden, met name potentieel nuttig voor cabotage in Nederland. Tot enkele jaren geleden was er vanuit de Vlaamse sector wel een zekere terughoudendheid om ernaar te streven die zes ton extra te mogen laden. Vooral de verlader dreigde daar zijn voordeel uit te halen”, zegt Verkinderen. Hij zegt dat de invoering van de kilometerheffing in België het vervoerstarief met zo’n acht procent liet stijgen. “In Wallonië ontstond protest van de steengroeves die hun product duurder dreigden te zien worden. Onder hun druk heeft daarop de Waalse regering de toezegging gedaan dat de verhoging naar 50 ton zou gebeuren. Inmiddels bestaat die regeling, dus beperkt tot Wallonië, een aantal jaartjes.” 

Brugformule

Verkinderen legt uit dat, in tegenstelling tot in Nederland, het bijplaatsen van assen niet meteen leidt tot een hoger toegestaan GVW. “In België geldt de zogeheten brugformule waarbij er sprake is van een minimale afstand tussen assen van trekkend en getrokken voertuig. Daardoor is door toepassing van de brugformule de toezegging aan de Waalse steengroeverijders vijftig ton, zelfs op zes assen, feitelijk niet haalbaar. Je komt in de praktijk niet verder dan 48 ton. Met een drie-assige trekker win je nauwelijks 3 ton in totaal. Zoals een beetje overal is ook hier de twee-assige trekker de referentie, extra investeren dus. Maar hoe dan ook, toen de Waalse regeling er was, ontstond in Vlaanderen de vraag wat nu te doen.” Verkinderen legt uit dat hij de leden van Transport & Logistiek Vlaanderen raadpleegde. Daaruit kwam naar voren dat een kleine meerderheid van de leden ook naar vijftig ton wilde.

Voorwaarden

Inmiddels blijkt TLV uit gesprekken met de Vlaamse overheid dat overwogen wordt om duurzaamheidsdoelstellingen als voorwaarde te eisen aan een gewichtslimiet van vijftig ton. “Niets is nog definitief, maar zulke extra voorwaarden vergroten de kans dat we in België straks met verschillende toegestane gewichtslimieten te maken krijgen in het vervoer. Dat is het gevolg van de autonomie van onze gewesten”, zegt Verkinderen. Hij wijst op het Belgische debacle met de LZV. “Die is toegestaan in Vlaanderen en Wallonië, maar niet in het gewest Brussel. Het gevolg is dat een klein maar cruciaal deel van de Brusselse ring verboden gebied is voor LZV. Dat verkleint in belangrijke mate het succes van het project, omdat een groot deel van het verkeer van Vlaanderen naar Wallonië net over dat stuk ring moet rijden.” Verkinderen legt uit dat de leden van TLV een dubbele motivering hebben om vijftig ton toegestaan te krijgen. “In de eerste plaats het chauffeurstekort. Dat je dan tien procent meer mee kan nemen scheelt. Ten tweede kan relatief eenvoudig de CO-uitstoot verkleind worden, en willen we gezamenlijk het klimaatprobleem aanpakken. Maar als dat ertoe leidt dat de regering straks zegt: Vijftig ton? OK, maar alleen emissievrij. Dat lijkt ons echter nog wat teveel van het goede. Daarvoor is de techniek nog niet ver genoeg. Beschikbaarheid van voertuigen, totale kostprijs, rijbereik, en de infrastructuur voor het opladen van elektriciteit en het tanken van waterstof is ook nog onvoldoende ontwikkeld om competitief te kunnen zijn.”

DEEL HET