Meer ruimte voor de autolaadkraan

Met de laatste wijziging van EU-vervoersrichtlijn 96/53/EG is er extra lengte mogelijk voor voertuigen die voldoen aan de nieuwe voorschriften. DAF is de eerste met een serie trucks die aan de nieuwe voorwaarden voldoen, waardoor de nieuwe XF, XG en XG+ modellen de maximale voertuiglengte mogen overschrijden. Minder bekend is dat deze richtlijn ook mogelijkheden biedt voor wie met een autolaadkraan achter de cabine rijdt.

De nieuwe Europese richtlijn is bedoeld om voertuigfabrikanten meer ruimte te geven nieuwe, meer gestroomlijnde cabines te ontwikkelen. Daarmee wordt het wegtransport niet alleen duurzamer, maar ook veiliger en comfortabeler voor de chauffeurs. De extra lengte moet niet ten koste gaan van de laadlengte, want dan zou het transport juist minder duurzaam worden. Om die reden is in de EU-wetgeving opgenomen dat  combinaties met verlengde cabines, die voldoen aan de richtlijn, uitgezonderd zijn van de Europese lengtematen zoals die nog steeds gelden voor alle andere trucks.

Maximale laadlengte bepalend

Tot nu toe was de maximale voertuiglengte voor een trekker- opleggercombinatie 16,50 meter, en voor een motorwagen met aanhangwagen 18,75 meter. Dat geldt nog steeds voor bestaande voertuigen met een standaard cabine. Voor voertuigen die wel aan de nieuwe cabine-eisen voldoen, op dit moment is dat alleen de nieuwe generatie van DAF, is voortaan alleen de laadlengte bepalend, mits aan de draaicirkel eisen van 12,50/5,3m voldaan wordt. Daarmee is de totale lengte van een combinatie dus vrij en dat biedt mogelijkheden.

Combinatielengte onbeperkt mits..

Voor trekkers met een autolaadkraan en een standaard 13,60 meter oplegger is het bijna onmogelijk om binnen de 16,50m te blijven. Voor vervoer van deelbare lading is dan een kortere trailer nodig. Voor de nieuwe generatie voertuigen die aan de Europese stroomlijn eisen voldoen ligt dat anders. In feite is de combinatie lengte dan onbeperkt, waarmee dus ook een 13,60 meter lange oplegger kan worden aangekoppeld. Enige voorwaarde is dat  de combinatie binnen de vereiste  draaicirkel eisen blijft.  Met stuurassen is dat probleem relatief eenvoudig te ondervangen.

Draaicirkel

Volgens Ambro Smit van TLN geldt deze benadering ook voor motorwagen- aanhangwagen combinaties. Dat betekent dat met een vier- of vijf- assige motorwagen met autolaadkraan achter de cabine voortaan ook langere combinaties toegestaan zijn, mits het trekkende voertuig voldoet aan de richtlijn en de combinatie aan de draaicirkel eisen voldoet. De bekende secundaire laadlengtes van 16,40/15,65m blijven wel gewoon van kracht. Daar moet de combinatie dus ook aan voldoen, maar dat is in de praktijk geen probleem. De autolaadkraan telt niet mee bij het vaststellen van de laadlengte. Dat betekent in de praktijk dat zo’n combinatie voortaan zomaar krap 20 meter lang mag zijn, binnen de kaders van de wet.

DAF heeft een voorsprong

Op dit moment is DAF de enige fabrikant die trucks levert die aan de nieuwe cabine-eisen voldoet, waarmee het Eindhovense truckmerk een unieke troef in handen heeft. Hoe lang DAF die positie in handen houdt is de vraag, want alle merken kijken momenteel naar die nieuwe wetgeving. Overigens geldt de grotere toegestane lengte nog niet voor LZV combinaties. Daar wordt volgens Ambro Smit wel aan gewerkt, maar dit valt niet onder Europese wetgeving maar onder nationale ontheffingen die per land geregeld zijn. Het verkrijgen van een LZV-goedkeuring voor een XG of XG+ trekker of bakwagen is overigens geen probleem omdat deze voor het afzonderlijke voertuig wordt afgegeven. Voor gebruik in een LZV-combinatie moet aan de zogenaamde gebruikseisen worden voldaan en daarvoor geldt nu nog een maximale lengte van 25,25 meter.

Handhaving

Nieuwe individuele voertuigen worden voor toelating (registratie) getoetst op de toelatingseisen. Als ze eenmaal op de weg rijden moeten ze voldoen aan de permanente eisen. Die zijn gelijk aan de APK-eisen. Daarnaast zijn er de gebruikerseisen. Daarin zijn algemene zaken als ladingvastzetten opgenomen, maar ook voertuigafmetingen en gewichten voor combinaties. Voor de laatste groep zijn er geen permanente eisen (die zijn er niet voor samengestelde voertuigen).

Nieuwe wetgeving in de maak

In Brussel wordt momenteel gewerkt aan een herziening van de richtlijn voor maten en gewichten. Daarbij wordt ondermeer gedacht aan een verhoging van het maximum gewicht voor grensoverschrijdend vervoer van 40 naar 44 ton  en meer internationale inzetmogelijkheden voor LZV’s . Eén en ander in het kader van de verduurzaming van het wegtransport en de klimaatambities van de Europese Green Deal. Verder wordt er gekeken naar een harmonisatie van de in verschillende landen geldende regels voor exceptioneel transport. TNL is blij met deze plannen, aangezien er een groot aantal punten in besproken worden waar deze organisatie al jarenlang op aandringt. Momenteel loopt er een consultatieronde waarvan de bevindingen worden meegenomen in het herzieningsvoorstel. De verwachting van Brussel is dat de nieuwe richtlijn al volgend jaar in werking treed, maar de ervaring leert dat dit wel eens langer kan duren.

DEEL HET