Verkenning over kansen Super EcoCombi

Onder de titel: ‘Super EcoCombi, Verkenning van kansen en verwachte effecten’ hebben CE Delft en  Buck Consultants International in opdracht van Topsector Logistiek een uitvoerige studie gepubliceerd. De Super EcoCombi, hierna SEC genoemd, is een concept waarbij met twee 13,60 meter lange opleggers wordt gewerkt.

Het onderzoek gaat uit naar de praktische inzet van de SEC en naar de effecten op de inzet op het gebied van efficiency, duurzaamheid en veiligheid. Ook de invloed op de infrastructuur wordt onderzocht in het document.

De SEC is een logische volgende stap na de toelating van de LZV combinatie, inmiddels vijftien jaar geleden. Met de SEC worden combinatie lengtes tot 32 meter mogelijk met hogere gewichten, maar met min of meer gelijke aslasten. Een aantal vervoerders heeft al ingezet op de SEC, waaronder Ewals en Koeltrans uit Angeren. Met laatstgenoemd bedrijf publiceerde BIGtruck online magazine onlangs een exclusief verhaal met foto’s van een Super EcoCombi.

Het enorme voordeel van een SEC combinatie is dat bestaande opleggers ingezet kunnen worden, al zal de trekkende oplegger verzwaard en verstevigd moeten zijn. Verder volstaat een standaard dolly. Er wordt gewerkt aan een elektrisch aangedreven dolly voor met name het rangeren van de tweede oplegger maar een eenvoudige vangmuil koppeling aan de trekker lijkt een betere optie. Dat is immers veel goedkoper en lichter.

De ideale inzet van de SEC is het transport van grote volumes over lange afstanden maar daarvoor zijn er nog heel wat Europese hobbels in de weg. Grensoverschrijdend verkeer met een LZV is officieel niet eens toegestaan, en met de 40 ton limiet voor Duitsland is een SEC daar voorlopig een utopie. Toch is de SEC de oplossing voor een verdere verduurzaming, het chauffeurstekort en de congestie op de Europese wegen.

Overigens wordt de SEC in landen als Zweden, Finland en, verrassend Spanje inmiddels met veel succes ingezet. In Nederland wordt er dit jaar een test gehouden waarbij de eerste SEC combinaties eind 2020 op de openbare weg zullen worden toegelaten. 

Via deze link is de volledige rapportage te lezen en te downloaden                           

DEEL HET