TRTA bepleit toestaan APK-keuren van trailers in het buitenland

De TRTA, een groep van trailerbeheerders die in ons land een belangenclub hebben gevormd, bepleit in een recent uitgegeven position paper dat trailers die zijn geregistreerd in een EU-land, in elk ander EU-land APK gekeurd zouden mogen worden.

Volgens de huidige APK-regels moeten trailers voor de APK-keuring verplicht terug naar het land van registratie. Volgens TRTA levert dit tal van onnodige, vaak lege kilometers op en de nodige rompslomp op planningsafdelingen van logistieke bedrijven.  “Door de huidige regels worden trailereigenaren gedwongen om veel lege kilometers te maken naar een keuringslocatie in het land waar de trailer geregistreerd is en vice-versa. Hiermee zijn in Nederland op jaarbasis 14.551.200 onnodige wegkilometers, equivalent 6.170.000 kilogram CO2 te vermijden. Vanzelfsprekend is de economische winst in gelijke ordegrootte. Om die reden is het wenselijk om APK keuring van Nederlandse trailers in andere Europese landen mogelijk te maken en vice versa,” aldus het position paper van TRTA.  

Afgekoppeld

TRTA wijst erop, dat trailers vaak afgekoppeld worden en dan enige tijd doorbrengen in een derdeland, in afwachting van nieuwe lading. “Omdat trailers alleen maar verplaatst kunnen worden met een trekker, is de impact op de CO2 uitstoot, de extra kosten en extra congestie groot,” aldus TRTA. De trailer-beheerders willen graag een proef opzetten om trailers die in land A zijn geregistreerd, in een ander land te laten keuren voor de APK. De beheerders verwachten daardoor een grotere flexibiliteit en een lagere milieu-impact van hun trailervloot.

DEEL HET

Meer over...