Transport Reloaded stuurt kippertrailer via spoor

Het pas opgerichte Transport Reloaded, importeur van kippertrailers uit Spanje en Duitsland, heeft onlangs voor het eerst een kipper van Granalu via het spoor vervoerd. De trailer was hiervoor goedgekeurd door de Franse spoorwegen.

“Een goed functionerend vervoerssysteem is van groot belang voor een moderne samenleving. Het vervoerssysteem in Europa staat vandaag voor talrijke uitdagingen. De intensiteit van de vervoersstromen neemt toe als gevolg van de groeiende handel en als gevolg daarvan ook de vraag naar vervoer. Tot nu toe is het grootste deel van deze toename opgevangen door het wegvervoer”, aldus Transport Reloaded. “Dit geeft aanleiding tot grote bezorgdheid in Europa vanwege de hoge uitstoot (met name broeikasgassen) door het vervoer en de congestie op het Europese wegennetwerk. Op dit moment is een van de meest urgente doelstellingen van de Europese Unie voor de vervoerssector het substantieel verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De modale shift van weg-of zeevaartvervoer naar het milieuvriendelijker spoorvervoer moet bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen.”

"Transport Reloaded en Lorry-rail/VIIA, onderdeel van Rail Logistics Europe, slaan daarom de handen ineen en presenteren deze samenwerking die de visie van de Europese Unie, schone lucht voor iedereen, belichaamt. Als eerste in zijn klasse zijn de kippers van Granalu daarom type goedgekeurd voor de Franse spoorwegen en dragen wij zo ons steentje bij in het verwezenlijken van deze wereldwijde uitdaging, meldt het bedrijf."

"Transport Reloaded, gevestigd in Raamsdonksveer staat samen met Lorry-rail/VIIA garant voor een schonere toekomst en we zullen er alles aan doen om blijvend te innoveren en andere wegen te vinden om efficiënte, milieubewuste en dus CO2 sparende manieren te vinden om rollend materieel door de Europese Unie te vervoeren."

DEEL HET