Trailertelematica sleutel tot efficiencyverbetering

In de afgelopen tien jaar is trailer-telematica flink doorgebroken. Het is eigenlijk niet meer weg te denken bij het beheer van trailervloten en al helemaal niet alleen bij de grotere vloten. TIP speelt hierop in door elke nieuwe trailer die het bedrijf in gebruik neemt, met een eigen systeem uit te rusten. “We zien dat het op afstand kunnen zien van de technische staat van de trailer maar één aspect is van zo’n systeem voor trailers. Er is echter nog een ander aspect, dat snel belangrijker wordt” zegt Eric Visser, director rental en leasing bij TIP.

Supply Chain Visibility

“Weten waar een trailer staat mag dan gemeengoed zijn, maar aan kunnen geven hoe ver hij nog van zijn volgende bestemming is, inclusief een schatting van de aankomsttijd, zijn zaken waar het nu om draait. Supply Chain Visibility wordt een enorme gamechanger in de digitalisering van trailers”, zegt Visser. “De Brexit versnelt dit bewustzijn. Door meer administratieve handelingen duurt het langer om van het Verenigd Koninkrijk weer naar Europa te komen. Daardoor wordt het onaantrekkelijker om met de trailer een chauffeur en een trekker mee te sturen”, zegt Visser. Hij verwacht dat er tal van nieuwe businessmodellen zullen ontstaan waarvan Vehicle as a Service, wat TIP nu bij diverse klanten uitprobeert, er eentje van is.  “Dat wordt de toekomst. Vehicle as a Service zorgt voor een optimale inzet van de trailer. De klant betaalt alleen voor gebruik en in de toekomst denken wij zelfs aan delen.”

Autonome trailer

Met een autonome trailer wordt niet bedoeld dat die zelf rijdt, maar dat deze indien geparkeerd zijn koelsysteem zelfstandig aan de gang houdt en dat de telematica het blijft doen, zodat de planner altijd weet waar de trailer staat. “Ook nu, in tijden van Brexit, is dat een actueel en bruikbaar gegeven. Het is erg handig wanneer een trailer laat weten waar hij staat. De Brexit loopt natuurlijk niet zoals we verwachtten. Dit leidt ertoe dat sommige trailers veel langer dan de fleetowner wil, stil moet staan. Wanneer dit voor meerdere trailers geldt, dan is het moeilijk om overzicht te houden.”

Databerg

Volgens Visser genereren trailers inmiddels veel data. “Zoveel dat je van een databerg kunt spreken. Wat gaan we doen met al die data? Het zou mooi zijn wanneer fleetowners er de gewoonte van maken om het onderhoud van hun trailers meer in te plannen bij trailerwerkplaatsen dan nu het geval is. In bijna tweederde van de gevallen wordt er nog geen afspraak gemaakt. Terwijl dat toch de inzet van de trailer ten goede zou komen, en ook het onderhoud zelf. Wij als TIP zijn druk bezig om de beschikbare data om te zetten in handelingen waardoor de trailer beter benut wordt.”

Platform

De vraag is dan hoe die data beschikbaar worden gesteld aan de eigenaar van de vloot. “Dat kan op twee manieren. De klant downloadt de data na intoetsen van een code. Of er komt een webplatform waar de klant zijn data kan inzien. Dat sluit in elk geval mooi aan bij die supply chain visibility waar we het eerder over hadden. Een trailer kan dan wel slim zijn, hij moet toch op zeker moment een keer naar de werkplaats.”

Wirwar aan systemen

Visser geeft het voorbeeld van grote online webwinkels die, wanneer je er iets bestelt, tot op een half uur precies weet waar je zending zich bevindt en hoe laat het bij jou voor de deur wordt aangeboden. “Zo ver zijn we in de business-to-business-wereld nog niet. Er is eerder sprake van een wirwar aan systemen. En dat is best vreemd, want een trailer speelt hoe dan ook een sleutelrol in ontelbaar veel supply chains. Er is een overvloed aan data, maar de linkjes ontbreken nog te veel om tot een transparante keten te komen.” TIP biedt daarom een mogelijkheid om alle eindjes bij elkaar te brengen. Binnen TIP Insight biedt het servicebedrijf een Data-Bridge om de vele systemen die in de branche te koop zijn te verbinden, wat tot transparantie bij de beheerder moet leiden. “Een aantal interfaces is er al, er moeten er ook nog een aantal gebouwd worden. Daarmee kunnen we de meeste klanten bedienen. Maar de hoofdmoot is dat klanten willen weten waar zich hun trailer bevindt.” Visser legt uit dat alleen trailers met een gesloten opbouw, dat kunnen ook koeltrailers zijn, worden uitgerust met de apparatuur die de positie doorgeeft en mogelijk nog het aantal keren dat deuren open zijn gegaan en waar. “In de koeltrailerwereld is dat nu al min of meer de standaard. We kleden het zo in, dat wanneer er iets onregelmatigs gebeurt, er een alarmsignaal wordt doorgegeven. En wanneer de trailer twee dagen op dezelfde plek staat, dan geeft hij een signaal door aan zijn beheerder. Zo van ik ben er nog.”

TIP verwacht verder dat er toenemende vraag komt naar bandenspanningssystemen. Zij biedt daarvoor TyrePlus aan. “We sorteren voor op een wettelijke verplichting die de komende jaren wordt doorgevoerd. We kunnen nu al zien dat dat een verstandige beslissing was. Maar wie beseft hoe een systeem als dit preventief werkt tegen mogelijke klapbanden en natuurlijk tegen het normale op spanning houden van de banden, die kan niet om deze vorm van trailer telematica heen.”

Tim de Jong

DEEL HET

Meer over...