Toelating e-trailer is nog steeds niet vanzelfsprekend

Op de IAA was duidelijk te zien hoe e-trailers gemeengoed worden. Maar de wetgever werkt nog niet echt mee.

Tom van Steijn van RAI Vereniging maakt zich enigszins zorgen of keuringsinstanties wel bereid zijn om in het licht van bijvoorbeeld de klimaatproblematiek, mee te bewegen met de voortschrijdende techniek.

Er wordt vanuit Europa aangedrongen op CO2 reductie. Vervolgens gaat de branche hiermee aan de slag, voorloper is Twan Heetkamp met The New Cool. De rest van de markt volgt met soortgelijke innovaties. Dit is allemaal positief, je ziet dat de markt hier oplossingen biedt om tegemoet te komen aan de CO2 reductie. Ik roep altijd: Innovatie gaat voor op wetgeving!

Deksel op de neus

Hij vervolgt: Maar nu zie je dat de bedrijven die tegemoet willen komen aan de eisen vanuit Europa, het deksel op hun neus krijgen. Doordat de innovaties nog niet zijn opgenomen in de EU-regelgeving, loop je tegen het feit aan dat trailers voorzien van bepaalde innovaties (lees e-as met generator of de elektrisch aangedreven as) door de lidstaten verschillend worden beoordeeld en in Nederland niet (meer) worden goedgekeurd, RDW verschuilt zich achter de verouderde wetgeving en dit is heel frustrerend. België, Duitsland en lidstaten gaan hier anders (beter) mee om,”, zegt Van Steijn.  

Innovatief land?

Wat wij als RAI CarrosserieNL onder de aandacht brengen bij het Ministerie en de RDW is dat zij hier ook hun rol moeten pakken en meer zouden moeten meedenken met innoverend Nederland i.p.v. alleen maar te kijken naar de regelgeving. Nederland staat immers bekend als innovatief land en dat willen we graag zo houden. De laatste jaren zien wij dat RDW bij een toelatingskeuring steeds meer de nadruk legt op de administratieve procedures, zodat ze hierover door Brussel niet op de vingers getikt kunnen worden.

“Tegelijkertijd zie je dat andere lidstaten dergelijke innovaties wel toelaten. RDW zou hier een meer pro-actieve rol moeten spelen. Zij voeren immers regelmatig overleg met de andere lidstaten.

De rol van RAI Vereniging/RAI CarrosserieNL is om via overleg met de Europese koepelorganisaties, waaronder de CLCCR, druk uit te oefenen op Brussel zodat de regelgeving op dergelijke innovaties wordt aangepast. Hier zijn we al enige tijd mee bezig, voorbeeld is de aangedreven as op trailers.

DEEL HET