TIP streeft naar betalen naar gebruik

TIP Trailerservices bestaat vijftig jaar en is net verkocht door conglomeraat HNA uit Hongkong aan een Amerikaanse investeerder. TIP staat voor flinke uitdagingen en tegelijkertijd moet het materieel eigenlijk duurzamer worden. TIP is op het gebied van geconditioneerd vervoer daar al mee bezig. "Elektrisch is nu het modewoord. We gaan daar nog niet helemaal in mee."

De afgelopen vijftig jaar lag de nadruk op trailerverhuur. Pas de afgelopen vijf jaar zet TIP veel meer in op trailerservices, wat vaak neerkomt op het complete wagenparkbeheer uit handen nemen van de klanten. "Voor het eerst sinds vijftig jaar veranderen we ons reserveringssysteem", zegt Rogier Laan,  Vice President Benelux bij TIP. "Het is de opmaat voor een reeks veranderingen die maakt dat we straks veel beter op vragen van klanten kunnen inspelen".  Hij legt uit dat TIP bezig is met nieuwe websites waar klanten hun huurbehoeften kunnen aangeven en natuurlijk ook de behoefte aan onderhoud aan hun wagenpark. Een en ander moet dit najaar nog beschikbaar zijn. "Maar we pakken ook de telefoon wanneer klanten ons bellen. Dat gebeurt nog zo vaak, dat we tegen die gewoonte van onze klanten heus niet in gaan."

Gebruik

Waar Laan ook heen wil, is dat de klanten op een andere manier betalen voor de diensten van TIP. "Die is nu vaak op periodes gebaseerd, net als de APK. Maar waar ik heen wil, is een systeem, waarbij je voor gebruik gaat betalen. Dus voor afgelegde kilometers. We komen dan niet een bepaalde huurperiode overeen, maar alleen het echte, daadwerkelijke gebruik van de trailer. We zijn dit nu met klanten aan het uittesten", zegt Laan, die eraan toevoegt dat er ook een mogelijkheid ontwikkeld wordt om naar de beladingsgraad te kijken. "Daardoor ontstaat inzicht in de stromen van ladingen. Daar kunnen wij wat mee, en daar kunnen wij onze klanten precies ondersteunen op de momenten dat ze ons nodig hebben. Wanneer we inzicht hebben, kunnen we specifiek inspelen op de vraag naar trailers in welke vorm dan ook. Daardoor kunnen we met onze klanten komen tot een optimale inzet, die minder kilometers en kosten vraagt dan wanneer je niet precies weet hoe de stromen bewegen. Dat het risico van de ondernemer, onze klant, daarmee ook ons risico wordt, is alleen maar goed: het dwingt ons om onze klanten het beste, meest duurzame materieel aan te bieden, met de beste onderhoudshistorie." 

Data

Zulke op maat toegesneden diensten, gaat Laan verder, kunnen alleen verleend worden wanneer er een systeem ontstaat waarmee data gegenereerd worden over de inzet van materieel. Trailers worden met volgsystemen uitgerust, gereden kilometers worden geregistreerd, kortom, het gedrag in de betreffende deelbranche moet bekend zijn om te kunnen komen tot die optimale inzet.  "Je moet dus de data die je genereert, delen. Wie dat niet doet en wie data voor zichzelf houdt, is bij wijze van spreken verloren. Door te delen, creëer je juist meerwaarde met je data, en profiteer jezelf aan de kostenkant. Een bedrijf als het onze heb je alleen nodig wanneer et niet anders kan. Data laten dat precies zien."

Trailer hybride

Dat ook de trailer een rol gaat spelen in de energievoorziening van bijvoorbeeld de trekker die ervoor staat, is voor TIP zonneklaar. "Hier is veel winst te behalen. Wanneer een trailer zelf energie uit zijn assen opwekt door uit te rollen en bij het remmen, is een hele mooie ontwikkeling. We verwachten dat wanneer trekker en trailer op dit gebied veel beter op elkaar afgestemd worden, we hier een forse verbetering van het brandstofverbruik en dus verlaging van de CO2 uitstoot gaan zien", aldus Laan, die graag zou zien dat truck- en trailerfabrikanten veel intensiever met elkaar zouden samenwerken om dit te realiseren.   

DEEL HET