TIP: Meer diensten in beheer en in banden

Wie TIP zegt, denkt in de eerste plaats aan trailerverhuur. Dat is ook juist. Maar sinds de overname van trailerservicebedrijf Toscon Trailer Service, is de brede dienstverlening van TIP, die veel verder gaat dan verhuur, in een stroomversnelling gekomen, meldt het bedrijf. 

“TIP beschikt sinds de overname van Toscon over een landelijk dekkend netwerk van trailerwerkplaatsen. Het kenmerk hiervan is dat vrijwel elke werkplaats een bepaald specialisme heeft. Op die manier beschikt de hele organisatie over elke gewenste expertise waar een wagenparkbeheerder om zou kunnen vragen”, legt directeur Jan van Vugt uit, die verantwoordelijk is voor de werkplaatsen bij Toscon. “Sinds eind vorig jaar beschikken we over een nieuwe locatie in Nieuwegein, waar zich op een nieuw bedrijventerrein de nodige klanten van ons bevinden.”

De werkplaatsen er zijn ontstaan om de eigen vloot van TIP te kunnen servicen. “Maar het werkaanbod van TIP komt nooit boven de 50%, met als gevolg dat we met de werkplaatsen ook onze klanten optimaal kunnen bedienen. Gebleken is, dat sinds de overname door TIP, omzet en rendement van Toscon flink zijn gegroeid. Dat betekent dat zowel de oorspronkelijke Toscon-klanten, als de klanten van TIP, maar al te graag gebruik maken van het sterk verbrede service-aanbod.” Van Vugt legt uit dat er niet specifiek aan koelmotoren wordt geserviced. “We besteden specialistisch werk hieraan uit. Ondanks ons netwerk van werkplaatsen, besteden we een percentage van het ons aangeboden onderhoud- en servicewerk uit aan derden. Zaken als laadkleppen, uitlijnen en werken aan containerchassis, daar zijn we juist heel goed in.”

Truckservices

Toscon en TIP leveren sinds kort ook onderhoudsdiensten voor trucks. “Dit is het gevolg van een overeenkomst met het Turkse Ford trucks, waarvoor we nu vijf werkplaatsen geschikt maken. Op termijn kunnen klanten van Ford bij al onze werkplaatsen terecht. Ook de onderdelenlevering zal dan goed op gang komen”, aldus Van Vugt, die toevoegt: “Uiteraard staan we dan ook klaar voor klanten die met andere merken trucks rijden. Je wilt tenslotte de klant totaal bedienen, die op zijn beurt streeft naar een beperkt aantal aanspreekpunten.”

Bandencontracten

Een bedrijf als TIP heeft op jaarbasis zo’n 250.000 nieuwe banden nodig. “Het is dus van groot belang dat we precies weten hoe lang we kunnen doen met een band en hoe lang dat nog veilig en verantwoord is. Die expertise delen we ook graag met derden. TIP en Toscon zijn dus ook bandenspecialisten die beschikken over monteurs die met toewijding, met hart voor de band, hun werk doen”, legt Van Vugt uit. Hij zegt te verwachten dat de nabije toekomst een generatie banden zal opleveren, die een RFID chip in de band heeft waarmee in één oogopslag alle relevante gegevens over de band kunnen worden ingezien. “Zeker wanneer er sprake is van een groot wagen- of trailerpark, is het van belang om de bandenkosten, die een kwart van het totale kostenplaatje beslaan, scherp in beeld te hebben. Met deze ontwikkeling komen we heel goed in de juiste richting. Bij elk werkplaats van ons worden van binnenkomende trailers eerst de banden bekeken en de spanning nagemeten.” 

Onderhoudscontracten

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor, om hun wagenparkbeheer volledig uit te besteden. TIP beschikt inmiddels over een brede kring van klanten die hiervoor heeft gekozen. Het gevolg is dat TIP een van de grootste partijen is met data over trekkende en getrokken voertuigen, onderhoud, beheer etc. “Hoe groter die klantenkring wordt, des te betrouwbaarder worden de data, des te scherper kunnen we sturen op onderhoud en kostenbeheersing”, legt Jan van Vugt uit. “Alle aanleiding dus wanneer uitbesteden wordt overwogen, zaken te gaan doen met ons.”

 

DEEL HET

Meer over...