Tholu pioniert met internationale LZV inzet

Begin dit jaar brachten we al een reportage over een rit van Tholu met een LZV naar de omgeving van Stuttgart. Inmiddels is internationale inzet van de lange, schone en efficiënte combinaties de gewoonste zaak van de wereld voor het bedrijf uit Ede. Er wordt nu al met LZV’s gereden naar Denemarken en naar onze Zuiderburen.

De configuratie van de LZV kostte nog wel de nodige hoofdbrekens. Zo zijn de Duitse eisen op het gebied van de draaicirkel strenger dan bij ons, en willen de Denen weer geen gedwongen gestuurde assen onder getrokken materiaal. Op hun beurt eisen de Denen wel een draaikrans onder de opleggerschotel van de dolly. Een voorziening die in Nederland geblokkeerd moet worden vanwege onze LZV eisen. ,,In Denemarken mag die blokkade er beslist niet op zitten, daar hebben we inmiddels al een bekeuring voor gehad’’ aldus Arnold Thomassen van Tholu B.V.

Voor België heeft Tholu een vergunning voor het traject van Lieze, net over de grens bij Maastricht naar Aubange, vlak voor de Franse grens. ,,Voor Wallonië moet je specifiek voor zo’n route een vergunning aanvragen. Voor Vlaanderen geldt er een basisnetwerk waarbij je alleen de aansluitende route van- en naar de klant moet aanvragen’’ aldus Thomassen.

Kortom, het is een lappendeken van maatregels en wetgeving, maar Tholu vind zijn weg er goed in. Het bedrijf zet inmiddels vijf LZV combinaties in en daar komen nog twee bij voor het einde van dit jaar. De grootste uitdaging zit hem in het maximale gewicht voor Duitsland van 40 ton. Voor Tholu is dat geen probleem, aangezien die met lege IBC containers onderweg is. Voor andere vormen van transport geldt dat die 40 ton limiet de LZV voor veel toepassingen onmogelijk maakt, en dat is jammer.

DEEL HET