Schmitz bepleit snelle invoering ‘Duo Trailer’

Tijdens de persbijeenkomst voorafgaand aan de IAA, bepleitte Schmitz-topman Andreas een zo snel mogelijk invoering van de Duo Trailer. “Alleen op die manier kunnen we snel tot een serieuze en snelle reductie van CO2 in het wegvervoer komen.”

“Eco Duo is the way to go”, zei Schmitz met zijn onmiskenbare Amerikaanse accent. “In Zweden en in Spanje hebben we tot nu toe 152 van zulke combinatie verkocht. Dat scheelt 3,5 miljoen CO2-uitstoot op jaarbasis,” aldus Schmitz. De combinaties die Schmitz tot dusverre verkocht heeft, zijn 31,5 meter lang en zijn geschikt voor een GVW van 70 ton, waarbij er een effectief laadvermogen resteert van 46.5 ton. Schmitz wijst graag op de veelzijdigheid van de Duo Trailer: Afzonderlijke trailers kunnen gewoon ingezet worden, trailers kunnen op de trein geplaatst worden, en de combinatie kan heel goed gecombineerd worden met nieuwe technieken, zoals een e-as, waterstofaandrijving, etc. “Kunnen we ons afvragen of we een vertraging van uitstootreductie van 25% kunnen veroorloven?’, vroeg hij retorisch. Hij wees erop dat een langere 14,90 meter trailer, waarvan er in Duitsland nog aardig wat in gebruik zijn, vanwege de gunstige maat voor de bekende BDF-wissellaadbakken, maar kunnen volgens Schmitz niet op de trein. Voor Duitsers is het geschikt zijn van trailers voor treinvervoer nu eenmaal heel belangrijk, ook al bleek uit cijfers van de VDA dat de Duitse spoorcapaciteit de facto geen groei van vrachtaanbod toestaat. Schmitz riep de politiek op om zich in dit dossier te verdiepen, waarbij de urgentie van snelle en effectieve reductie van uitstoot van CO2 leidend zou moeten zijn. “Zweden en Spanje hebben aangetoond hoe effectief zulke combinaties zijn.”

Data

Schmitz sprak ook over de oprichting van een Data Management Center. Dat heeft tot doel om samen met je trailerleverancier te bepalen wat je met je data doet en met wie je die deelt en vooral natuurlijk met wie niet. “Sommige bedrijven genereren de meest uiteenlopende data, maar hebben geen idee wie daarover kunnen beschikken. Zo overkwam het een klant van ons dat hij een offerte bij zijn klant er niet door kreeg, omdat zijn klant beschikte over data waaruit bleek dat de marge dan wel lekker riant zou worden. Vanuit diens optiek dan. Dat is een onwenselijke en oneerlijke situatie die we met dit initiatief proberen te voorkomen.”

DEEL HET