Maak van Richtlijn 96/53 Prestatie Gebaseerde Criteria

Trailertotaal bestaat tien jaar en dat betekent dat we enkele artikelen publiceren die een stapje achter de actualiteit staan en die wat meer beschouwend en opiniërend zijn. Het spits wordt afgebeten  door Karel Kural, senior onderzoeker op HAN Universiteit van toegepaste wetenschappen in Arnhem, die pleit voor een nieuwe wetgeving die de toelaatbaarheid van vrachtwagens regelt naar de huidige infrastructuur, die voor alle partijen voordelen op zal leveren. “De huidige wetgeving die maten en gewichten definieert voor vrachtwagens is ongeveer 25 jaar oud.”

Kural komt met zijn aanbevelingen op het moment dat Europa meer oren lijkt te hebben naar het idee om maten en gewichten van vrachtwagens op onze wegen te heroverwegen. Hij begrijpt heel goed hoe dat komt: “Het verkeer wordt intensiever, het volume vervoerde goederen op Europese wegen groeit al jaren, maar de capaciteit van de infrastructuur is beperkt. Tegelijkertijd moet de uitstoot van CO2 drastisch beperkt worden om aan Europese voorschriften te blijven voldoen. Een effectieve oplossing zou kunnen zijn om nieuwe wetgeving te implementeren die nieuwe voertuigcombinaties toestaat die het wegtransport nog beter transformeert tot een veilige, duurzame en milieuvriendelijke operatie”, zegt Kural. Hij zegt dat politici zich beginnen te realiseren dat het toestaan van grotere voertuigcombinaties een van de stappen is  en dat het implementeren van zulke combinaties relatief eenvoudig is. “De huidige wetgeving heeft een min of meer polariserend effect omdat toegang van bepaalde combinaties of geldt voor het hele wegennet, of helemaal niet, wanneer er bijvoorbeeld niet wordt voldaan aan de Europese richtlijn 96/53EC. Het gevolg is dat dit leidt tot een al te simpele situatie die voorkomt dat het potentieel van de Europese infrastructuur ten volle wordt benut. Wanneer we juist precies vaststellen welke typen combinaties waar de weg op kunnen, dan wordt de situatie al een stuk beter.”

Bestaand materieel

“De meeste equipment die je nodig hebt om bijvoorbeeld een combinatie te creëren die uit twee trailers bestaat, is er al gewoon. Transportbedrijven hoeven in het geval van de Super Eco Combi (SEC) nauwelijks te investeren. Het toestaan van zulke combinaties levert bovendien op dat er minder chauffeurs nodig zijn en het scheelt een extra truck”, zegt Kural.  “In heel Europa is sprake van een groot tekort aan chauffeurs. Gaan rijden met twee trailers brengt transportbedrijven dus ook de nodige voordelen. Vanzelfsprekend stoten deze combinaties minder CO2 uit, omdat er per twee trailers, maar één truck rijdt. De aslasten blijven hetzelfde of die worden zelfs nog wat lager, dus er kunnen gewoon bestaande banden gebruikt worden. Bestaande trucks hebben voldoende vermogen om zulke combinaties veilig door het verkeer te kunnen rijden. Er zijn alleen maar voordelen, zeker wanneer met moderne ICT de toegang van zulke combinaties tot bepaalde delen van de infrastructuur wordt geregeld”, zegt Kural.

Intelligente toegang

“Juist omdat er nu sprake is van steeds strengere milieuregels, is dit het moment om richtlijn 96/53EC te vervangen voor een nieuw beleid”, zegt hij. Daarbij leggen we geen maten en gewichten vast, maar kijken we naar de prestaties van bepaalde voertuigcombinaties bij bepaalde wegtypen. Juist de prestaties van een bepaald voertuigtype bepaalt wanneer en waar het mag rijden”, zegt Kural, die natuurlijk heeft nagedacht over zulke criteria. Hij denkt aan de mate waarbij gemanoeuvreerd kan worden, de mate van acceptatie, van stabiliteit, duurzaamheid en milieu-gerelateerde criteria zoals CO2-uitstoot. “We noemen prestatie gebaseerde criteria (PBC), een manier van wetgeving waarmee is begonnen in Canada en in Australië. In de praktijk betekent dit dat langere voertuigcombinaties zijn toegestaan, maar alleen daar waar het veilig en verantwoord is. Dus daar waar voertuig en weg bij elkaar passen. Dus met verschillende voertuigtypen kun je terecht op uiteenlopende wegen en plaatsen waar het verantwoord is om met de betreffende combinatie te rijden”, legt Kural uit. “De handhaving kan digitaal gebeuren, en precies daar werkt Europa op dit moment hard aan.”

Australië

Kural zegt dat deze werkwijze in Australië erg succesvol is. “Efficiency van het wegtransport is veel beter geworden en het wegtransport verloopt veel veiliger. Het werken met genoemde criteria is door iedereen geaccepteerd en wordt als logisch beoordeeld. Er is als het ware een nieuw hoofdstuk van wegtransport ontstaan. Het ligt voor de hand dat langere en zwaardere combinaties niet in stedelijke gebieden zijn toegestaan. Dat mag in Australië ook niet.”

Slimme onderdelen

Kural legt uit dat wanneer je een Super Eco Combi wilt ontwikkelen, er daarvoor slimmere onderdelen nodig zijn. “Maar ook zulke onderdelen zijn er al. In Nederland is het normaal dat trailers met een stuuras worden uitgerust. In andere Europese landen is zoiets nu nog een zeldzaamheid. Het zou mooi zijn wanneer meer trailers in Europa een stuursysteem op de achterste trailer zouden krijgen”, zegt hij. Over dolly’s denkt hij net zo. “Wanneer een dolly stuurassen heeft, dan wordt het manoeuvreren een stuk makkelijker. Maar wanneer je naar combinatiegewichten van meer dan zeventig ton gaat, dan zou een elektrische aandrijving van tenminste één dolly-as, een goed idee zijn. Hetzelfde geldt voor trailerassen. Aandrijflijnen moeten slimmer en geraffineerder worden. Beschik je over meerdere aangedreven assen, dan accelereert en rijdt een SEC duidelijk beter. We weten dat er op dit moment door meerdere toeleveranciers gewerkt wordt aan zulke slimme dolly’s al dan niet elektrisch aangedreven en aan trailerassen die elektriciteit genereren om de prestaties van de hele combinatie te verbeteren en om CO2 uitstoot te verminderen. Slim worden is een voorwaarde voor de volgende generatie vrachtwagens in Europa”, zegt Kural. Hij weet dat het manoeuvreren met een SEC bij een distributiecentrum tijd kost, dus staat hij achter het idee om de combinatie te splitsen, waarna de dolly de tweede trailer autonoom voor het dock zet. 

Chauffeurs

Bij zijn bevindingen vergeet Kural de chauffeur niet. “Zijn beroep moet opnieuw geëvalueerd worden, denk ik. Chauffeurs verdienen meer status en credit. Met Super Eco Combi’s krijgen ze veel meer verantwoordelijkheid en moeten ze meer vaardigheden beheersen. Dat betekent ook dat ze beter betaald zouden moeten worden.”

Tim de Jong

DEEL HET