Kraker Trailers test Super Eco Combi in Scandinavië

Kraker Trailers heeft een eerste Super Eco Combi (SEC) geleverd aan de Zweedse trailerverhuurder PNO. Dit bedrijf zet de SEC in in Finland. Het gaat om twee schuifvloertrailers die met een dolly gekoppeld worden tot een combinatie. Het GVW bedraagt 72 ton, de lengte bedraagt 32 meter.

Kraker bouwde voor PNO een combinatie waarbij de achterste trailer een standaard K-Force schuifvloertrailer is. Maar voor de voorste trailer gelden aanvullende eisen. Daaraan moet de dolly gekoppeld worden en dat betekent ook koppelingen voor de hydrauliek, verlichting en ABS voor de achterste trailer. De achterste as van de voorste trailer is gestuurd. Verder zijn de trailers opgebouwd volgens het K-Force principe, dus met boutverbindingen. PNO zet er een dolly tussen met starre assen.

CO2 reductie

Volgens Kraker leidt deze constructie tot een directe uitstootreductie van 25% CO2. “De SEC neemt minder ruimte in op de weg dan twee apart getrokken trailers. Dat helpt de congestie op het Europese wegennet te verminderen.”

Scandinavië

Kraker wijst erop, dat tests met deze combinaties worden uitgevoerd in Spanje, Noorwegen en Zweden. In Nederland kon een test geen doorgang vinden, doordat delen van het beoogde testtraject ongeschikt bleken. Intussen bouwt Kraker een tweede soortgelijke combinatie voor PNO op.

DEEL HET