Hoe ver valt de trailermarkt terug?

Het Britse onderzoeksbureau CLEAR heeft nieuwe voorspellingen gepubliceerd over de Europese trailermarkt voor de komende twee jaar. De Britse onderzoekers voorspelden een terugval, die echter minder ernstig zal zijn dan aanvankelijk gedacht. Wellicht een mooi moment om wat in te lopen op levertijden.

In hun voorspelling van afgelopen mei was de verwachting dat 2018 een terugval van 9% voor de West-Europese trailermarkt, maar CLEAR is nu optimistischer en voorspelt een markt die in 2018 5% lager zal liggen dan dit jaar, die naar verwachting van CLEAR 3% hoger uitkomt dan vorig jaar. De afvlakking zal volgens de verwachting van CLEAR in 2019 doorzetten en over beide jaren in een terugval in de trailerverkopen van 13% resulteren.

CLEAR somt diverse oorzaken op: de inhaalinvesteringen die de afgelopen jaren een belangrijke motor waren voor de groei van de trailermarkt zijn grotendeels gedaan. Daarnaast heeft de markt sinds de crisis onafgebroken een forse groei laten zien die volgens de Britten zal afvlakken omdat de Europese trailermarkt nog nooit tien voorspoedige jaren op rij heeft laten zien. CLEAR verwacht wel dat deze terugval tijdelijk en bescheiden zal zijn en verwacht weer een plus in 2020 en verder, waarbij de niveau's van 2017 pas rond 2025 weer geëvenaard zullen worden.

In de periode 2017-2021 verwachten de Britten dat met name in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland en België er weer geleidelijk aan meer verkocht gaat worden. Engeland en Spanje staan er dan minder goed voor. De Britten krijgen te lijden van het Brexit effect, dat bestaat uit politieke onzekerheden, aldus CLEAR. 

DEEL HET