Aeroflex-project: Grote CO2-reductie is mogelijk

De afgelopen vier jaar heeft een grote groep deskundigen onder leiding van de Nederlander Ben Kraaijenhagen, technieken onderzocht om de CO2-uitstoot in het wegvervoer drastisch te laten afnemen. Onlangs werden de resultaten gepresenteerd.

Het ging daarbij in eerste instantie on het beter stroomlijnen van een LZV, ook wel EMS1-combinatie genoemd. Ook werden tests uitgevoerd met een EMS2-combinatie, een trekker met twee trailers. Daarbij worden beide trailers met een dolly bij elkaar gehouden. Met name trailerbouwer Van Eck heeft een rol gespeeld bij de ontwikkeling van die dolly. Er werd een variant ontwikkeld die elektrisch wordt aangedreven, die vierwielbesturing heeft en die korte afstanden autonoom kan overbruggen. Kraaijenhagen: “De e-dolly zou je moeten zien als een verkapte 4x2 trekker. Die weegt bijna 8 ton en kost 90.000 euro. De nu ontwikkelde e-dolly weegt afhankelijk van het batterijpakket misschien vier ton en zal misschien een derde kosten. Reken daar de kosten van een chauffeur op jaarbasis bij. Daar komt de kilometerreductie van 35% bij voor het niet gebruiken van een tweede, volwaardige trekker.” Volgens Kraaijenhagen ziet de meerderheid van de deelnemers aan het project de e-dolly als de ideale oplossing voor het handlen van EMS1 en EMS2 combinaties op terreinen van logistieke dienstverleners. Daarbij zet de e-dolly na het splitsen van de combinatie de achterste trailer zelfstandig en autonoom tegen het gewenste laaddock.    

Van Eck

Trailerbouwer Van Eck toonde nog twee andere oplossingen in het kader van het project. Zoals een verstelbare laadvloer waardoor de beladingsgraad van een trailer verbeterd kan worden. Met partners ontwikkelt Van Eck speciale software waarmee planners sneller en nauwkeuriger een trailer kunnen beladen. Dit past in het kader van het project om de bekende trailers, wissellaadbakken en dergelijke, te transformeren in zogeheten smart devices waardoor ze effectiever ingezet kunnen worden.

Lang en zwaar

Aeroflex heeft aangetoond dat de grootschalige inzet van LZV en Super Eco Combi’s, dus twee trailers getrokken door één trekker, onmiddellijk aanzienlijke besparingen oplevert. De projectleiders zien de richtlijnen die maten en gewichten vastleggen graag opgeschort of aangepast, zodat op vele trajecten in Europa met zulke combinaties gereden zou kunnen worden, met een onmiddellijk effect op de uitstoot van CO2, die hierdoor met 33-35% reduceert.  

DEEL HET

Meer over...