RTR: “Zero emission èn stand-alone”

Refrigerated Trailer Rentals, kortweg RTR, verwacht dat de tijd daar is dat koeltrailers voor hun eigen energie zorgen, zonder dat daar nog uitstoot aan schadelijke stoffen te pas komt. Intussen blijft de huurvloot van RTR groeien en wordt de vloot meer divers. “We kunnen nog uitbreiden in winkeldistributie.”

Elektriciteit beschikbaar hebben op elk moment zonder dat er uitstoot aan te pas komt. Dat wordt de grote uitdaging voor constructeurs van koel- en vriestrailers voor de komende jaren. Verhuurder RTR, gespecialiseerd in geconditioneerde trailers, zit er min of meer op te wachten. “Omdat onze klanten het willen”, zegt directeur Wilbert de Graaff van RTR. “Zij krijgen te maken met steeds strengere stedelijke voorschriften ten aanzien van stadsdistributie. Dieselmotoren mogen de stad straks niet meer in en dus moeten er andere koeltrailers komen.”

Vloot en groei

Op dit moment exploiteert RTR een vloot van 550 koel- en vriestrailers. Het overgrote merendeel is geleverd door Schmitz en is voorzien van een Thermo King koelmotor. “Het grootste deel van onze vloot bestaat uit standaard trailers. Echter, onze vloot is al geruime tijd zeer divers en dit aandeel wordt alleen maar groter. Zo merken we bijvoorbeeld een sterke vraag naar trailers voor hangend vlees en trailers die pharma gecertificeerd zijn.”  Voor een verhuurder geldt ook in zo’n geval, dat een trailer te allen tijde multi inzetbaar moet zijn. Dat is nu eenmaal kenmerkend voor de verhuur”, legt De Graaff uit. “Onze telematica service neemt momenteel een dusdanige vorm aan dat we een multiplatform creëren waar verschillende data verstrekkers op binnen kunnen komen. Ideaal voor vervoerders die met verschillende machines werken in hun vloot. We hebben twee jaar intensief met Thermo King samengewerkt om een en ander goed op onze eigen IT af te stemmen. Nu zijn we zover dat 80% van onze vloot connected is. De komende twee jaar volgt de andere 20%”, zegt De Graaff beslist.  

Brexit-dip

RTR zegt te merken dat er al sprake is van een zekere Brexit-dip in de Rotterdamse haven. “Niet alleen koel- en vriestrailers, ook andere typen trailers staan stil. Dat heeft te maken met de aanloop die veel bedrijven eerder dit jaar namen om hun magazijnen zo vol mogelijk te krijgen voor de aanvankelijke Brexit-datum van eind maart. Vervolgens bleek dat het eind oktober gaat gebeuren, dus veel magazijnen in Engeland liggen nog vol. Er is daardoor voorlopig minder werk voor vervoerders”, aldus De Graaff, die zelf ook enkele tientallen trailers stil heeft staan op dit moment.” De Graaff heeft met zijn broer en vader, met wie hij de directie vormt, bekeken welke kansen en mogelijkheden er mogelijk ontstaan bij een eventuele harde Brexit.

“We zetten in op meer onbegeleide trailers. We denken dat dat een trend gaat worden. Chauffeurs laten wachten wanneer er een harde grens is, zal nog duurder worden. We verwachten dat er meer trailers onbegeleid over zullen gaan naar Engeland en dat er geavanceerde IT opgezet zal worden om dat allemaal in goede banen te leiden. “

De Graaff denkt overigens dat de stilstand aan materieel die hij om zich heen ziet, niet alleen aan de naderende Brexit is te wijten. “Overal hoor je dat het allemaal niet meer zo super gaat. Levertijden nemen af, in alle geledingen van de economie.” Van een crisis of recessie wil hij niet spreken. “Daarvoor gaat het nog veel te goed met een laag werkloosheidscijfer, overal activiteit, etc. Mensen geven nog wel geld uit.”

Winkeldistributie

Er is nog een andere tak van sport waarin RTR verder wil groeien, de winkeldistributie. “Wij hebben natuurlijk al de nodige trailers in multitemp en met een stuuras. Maar we denken dat we in winkeldistributie zeker een rol van betekenis kunnen gaan spelen”, zegt De Graaff. “Er wordt veel flexibiliteit gevraagd  En daar kunnen wij goed op inspelen. Wij zijn de specialist op ons gebied en hebben een jong en goed onderhouden wagenpark.” RTR hanteert een onderhoudssysteem van twee keer per jaar controleren. Een keer APK en een keer een extra controle. Daartoe beschikt het bedrijf over een werkplaats op de hoofdvestiging in Barendrecht, niet ver van de grote groenteveiling, en een vestiging in het Antwerpse havengebied.  “Maar we hebben afspraken met tal van werkplaatsen verspreid over het land. We laten onze trailers onderhouden bij die werkplaatsen, die zich het dichtste bij onze klanten bevinden. We willen onze klanten zoveel mogelijk ontzorgen en houden met onze telematica alles in de gaten. Zo sturen we klanten een bericht wanneer het brandstofniveau in de tank voor de koelmotor te laag wordt. Niet geheel toevallig, is dit een van de meest voorkomende oorzaken van ongeplande stilstand”, zegt De Graaff.

Energie assen

Emissievrij koelen en een stand alone energievoorziening zijn dus om voorstelbare redenen eisen van RTR aan het adres van de hedendaagse trailerbouw. Het eerste voor met name winkeldistributie en het tweede wanneer trailers onbegeleid de ferry op gaan. De Graaff is zich er maar al te goed van bewust dat er her en der al geëxperimenteerd wordt met trailers die dit kunnen. “Maar het is nog onvoldoende multi-inzetbaar om succesvol te kunnen zijn in de verhuur, is onze overtuiging”, zegt hij beslist. En zonder concreet te willen worden: “Wij zijn druk doende om in de nabije toekomst, dus in elk geval bijtijds, met zero-emissie trailers te komen die voor hun eigen energie-opwekking zorgdragen. Dat betekent dat er meer oplossingen moeten komen, buiten alleen de energie-assen. Ik verwacht dat de trailer-industrie daar wel op in zal gaan spelen de komende tijd.”

Vòòr 2025

De Graaff beseft dat het jaar 2025 redelijk cruciaal zal zijn hiervoor. “In 2025 zul je zien dat ook het openbaar personenvervoer in steden al geëlektrificeerd zal zijn. De verwachting is dat stedelijke overheden niet zullen toestaan dat je dan nog met een dieselgestookte koelmotor de stad in gaat. Dus binnen nu en vijf jaar moet er wel het nodige staan aan nieuwe typen trailers. De komende tijd zal gaan gelden als een transitieperiode.”

Tim de Jong

 RTR staat op Transport Compleet, standnr.  G 120 

DEEL HET