Nieuw, internationale markeringsbord voor LZV

De internationale inzet van LZV combinaties heeft er toe geleid dat chauffeurs een heel setje borden mee moeten nemen. Tussen Nederland en België wordt dat opgelost door een nieuw bord met een symbool en een Engelse tekst. Het nieuwe bord mag ook in Nederland gevoerd worden en geldt vanaf 1 januari 2019.

Vanaf begin 2014 moesten Nederlandse LZV combinaties voorzien zijn van een bord met de tekst 'Let Op! Extra Lang'. Dat bord mocht naar keuze uit één stuk bestaan of uit twee kortere exemplaren. Het nieuwe bord met het pictogram van een B-Double combinatie en de Engelse tekst bestaat altijd uit twee delen die links- en rechts achter gevoerd moeten worden. TLN geeft aan dat dit nieuwe bord inmiddels in de beleidsregel LZV is opgenomen en vanaf 1 januari gevoerd mag worden in Nederland en België. Opvallend daaraan is dat er bij onze Zuiderburen overeenstemming is die de taalgrens in het land overstijgt. De Engelstalige borden mogen dus zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië gevoerd worden. Dit is een prachtige ontwikkeling en laten we hopen dat ook Duitsland zich hierin in de toekomst kan vinden. 

DEEL HET