Carrosseriebouw bereidt zich voor op CO2-wetgeving

Nu officieel CO2-certificering die bekend staat als Vecto is ingegaan voor trucks, neemt RAI Vereniging een voorschot op de nog te effectueren CO2-certificering voor de carrosseriebouw en voor de trailerbranche. 

In Emmeloord spraken Chris van Dijk en Remco Tekstra de stand van zaken door met een brede doorsnee van hun leden. Uit hun presentaties blijkt dat 2023 een typerend en belangrijk jaar wordt voor de carrosserie- en trailerbouwers in Europa. In dat jaar gaat de nieuwe CO2-certificeringswetgeving in. Het gaat om een certificaat dat de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig vastlegt.  

In het jaar waarin de wetgeving ingaat, wordt in Nederland ook een systeem actief waarbij alle trucks een kilometerheffing moeten betalen. Chris van Dijk, beleidsadviseur duurzame mobiliteit bij RAI Vereniging zegt hierover: “Het is nog niet bekend welke criteria de overheid gaat hanteren voor een staffel van tarieven. Maar de kans is groot dat hier de Euro-klasse of de uitstoot van CO2 voor gehanteerd gaat worden.”  

Een andere reden waarom deze bijeenkomst werd georganiseerd is dat de Europese Commissie grenswaarden aan CO2-uitstoot heeft gesteld voor zware bedrijfswagens. Tot 2025 moet er vijftien procent uitstoot gereduceerd zijn en in 2030 moet dat dertig procent minder zijn dan het referentiejaar, wat loopt van medio 2019 tot medio 2020. “Op het overtreden van die grenswaarden staan enorme boetes”, legt Van Dijk uit. Per teveel verkochte gram CO2 per tonkilometer praten we over 4250 euro boete en voor het tweede deel, dus na 2025, praten we over 6800 euro per gram per tonkilometer. Er moet dus nogal wat gebeuren bij de truckfabrikanten.” 

Voorstellen 

De Europese Commissie vond CO2-wetgeving dermate complex, dat zij deze enkel trapsgewijs kan invoeren. Dus eerst voor de trucks, dan de bussen en uiteindelijk ook voor de trailers en carrosserieën. Tevens heeft de Commissie de industrie gevraagd haar te ondersteunen. De CLCCR, het Europese koepelverband van trailer-, carrosserie- en opbouwen heeft daartoe voorstellen ingediend voor de huidige truck-wetgeving. Voorstellen voor nog te ontwerpen trailer- en opbouw-wetgeving zijn ook gereed gemaakt. RAI Vereniging is lid van CLCCR en Chris van Dijk vertegenwoordigde de Nederlandse trailer- en carrosseriebouwers in deze voorstellen naar de Commissie. 

Het was de bedoeling van Brussel om CO2-certificering in te voeren voor de branche. In 2015 schreef Van Dijk ook al mee aan het CLCCR-voorstel voor de huidige truck-wetgeving. De uitvraag van de Commissie was toen gestoeld op certificering totdat Dieselgate met Volkswagen in de hoofdrol ‘roet’ in het eten gooide. “Dieselgate was voor de Europese Commissie aanleiding om met grenswaarden te komen. Zo ontstond een aanvulling op CO2-certificering.”  

Enorme boetes

Van Dijk stelt dat de wetgeving onontkoombaar is en constateert desondanks dat certificering bij klanten in de markt nog niet echt leeft. “Het CO2-certificaat heeft nog weinig invloed op het beslissingsproces bij de aankoop van een nieuwe truck, trailer of opbouw. We verwachten dat dit in de toekomst, ook met het oog op de kilometerheffing die in Nederland ingevoerd gaat worden, zeker anders gaat worden. De klant zal zich nog meer bewust worden van het certificaat dat bij bijna ieder nieuwe truck moet worden afgegeven. Voor trailers en opbouwen heeft de Commissie aangegeven dat zij ook certificering wil, en wel per 2023. Grenswaarden voor die branche zouden per 2030 moeten gaan gelden. Maar hoe de vorm en inhoud van die wetgeving wordt, dat wordt een politiek proces en ligt allemaal nog open. Zaak is dat wij in de voorstellen hebben beschreven wat de CLCCR technisch mogelijk en noodzakelijk ziet vanuit en voor haar achterban. Het voorstel voor de trailer-wetgeving is reeds goed ontvangen. Het voorstel voor opbouwen presenteren we binnenkort aan de Commissie. We hebben goede hoop dat ook dit voorstel goed landt”, stelt Van Dijk.  

Eco innovations 

Op dit moment is nog helemaal niet duidelijk wat er staat te gebeuren met voertuigen die vanwege nieuwe technieken, beduidend zuiniger zijn dan de huidige meerderheid van dieselvoertuigen. De tailpipe emissions worden uiteraard wel meegenomen waar het gaat om aandrijftechniek. Denk daarbij aan trucks die op LNG rijden, hybride trucks en natuurlijk waterstof- en batterij-elektrische trucks. Ook bij de trailers en opbouwen is dit nog niet het geval.  

De Commissie wil met de nieuwe wetgeving wel de innovatiekracht van de Europese industrie vergoten. Er worden nu al tal van nieuwe technieken ontwikkeld, die tot doel hebben om de uitstoot te verlagen, waarmee de gestelde grenswaarden in elk geval weer een stuk(je) dichter genaderd kunnen worden. Zo werkt een trailerbouwer als Schmitz Cargobull aan een energie-as die zeker een positieve invloed heeft op het brandstofverbruik van de trekker. Ook wordt er gewerkt aan zuinigere en stillere koelmachines, zijn er spoilersets voor trailers beschikbaar en ietwat afwijkende vormen van bakopbouwen om de stroomlijn te verbeteren, waar die klanten voor kiezen, die niet de wettelijk optimale bakafmetingen nodig hebben om hun lading te kunnen vervoeren. In de voorstellen van de CLCCR zijn Eco-Innovations sterk benadrukt en verdienen een beloning als zij daadwerkelijk CO2-winst boeken. 

 

 

DEEL HET