Nieuwe aanbieder van zonnepanelen in trailerbouw

IM Efficiency is een nieuw bedrijf dat zonnepanelen wil verkopen op daken van trailers. Het aanbrengen van zonnepanelen op opleggers kan het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van vrachtwagens fors verminderen, redeneert het bedrijf. Het bedrijf wil volgend jaar de eerste Nederlandse trucks uitrusten met zijn SolarOnTop-systeem en daarna ook trailers in andere Europese landen.

Uit berekeningen van IM Efficiency blijkt dat de zonnepanelen van het SolarOnTop-systeem 5,5 procent brandstofbesparing kunnen opleveren. Omdat de dynamo tijdens de rit geen stroom meer op hoeft te wekken en de motor minder wordt belast, zou dat per truck gemiddeld 2300 liter diesel per jaar schelen. Daardoor stoot een truck jaarlijks ook 6 ton minder CO2 uit. Als alle 143.000 vrachtwagens in Nederland met het systeem worden uitgerust scheelt dat ruim 860 kiloton CO2 per jaar, 2,9 procent van de totale uitstoot van het Nederlandse wegverkeer.

Hier moet nog wel het meergewicht van het systeem van afgetrokken worden evenals een vermindering van laadvermogen. 

Vrachtwagens gebruiken de laatste jaren steeds meer elektriciteit, zegt IM Efficiency, zowel tijdens de rit als tijdens stilstand. Bijvoorbeeld als chauffeurs pauze houden of overnachten in hun voertuig. Dan gebruiken ze elektrische apparaten als een magnetron, koelkast of televisie. Opleggers gebruiken stroom bij het laden en lossen of voor koeling. Elektriciteit wordt nu zeer inefficiënt opgewekt, stelt het bedrijf. Van de energie in diesel wordt via de motor en de dynamo slechts 20 procent omgezet in elektriciteit. Bovendien moeten vrachtwagens hiervoor vaak stationair draaien, wat duur en vervuilend is en veel overlast veroorzaakt. Doen ze dat niet en de accu’s raken leeg, dan komen trucks stil te staan of kunnen ze niet laden en lossen. Ook gaan de accu’s volgens IM Efficiency nog vaak kapot.

Zonnecentrale

Begin 2020 starten twee praktijktests bij transportbedrijven. In totaal denkt IM Efficiency 42.000 Nederlandse opleggers met zonnepanelen te kunnen uitrusten. Als alle 155.000 opleggers ermee zouden worden uitgerust, ontstaat een zonnecentrale van 940 voetbalvelden met een vermogen van 677 megawattpiek. Dat is een kwart van de capaciteit van de zonnepanelen die tot en met 2018 op de daken van huizen in Nederland zijn geplaatst.

Groene stroom

Voor transportbedrijven is het systeem dubbel interessant, stelt IM Efficiency. Aangezien brandstofkosten 20 tot 25 procent van hun totale kosten vormen, valt er veel te besparen en is de investering binnen drie jaar terugverdiend. Bij aankoop van SolarOnTop kan ook gebruik worden gemaakt van de investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen (EIA). Bovendien laten bedrijven hiermee zien de energietransitie serieus te nemen, gaat de accu langer mee en kan de truck als hij stilstaat worden ingeplugd op het net en groene stroom terugleveren aan gebouwen.

IM Efficiency wordt ondersteund door innovatieprogramma’s van de Europese Unie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het LIOF.

DEEL HET