Vrijstelling C-rijbewijs voor elektrisch tot 4.250 kg

Vanaf 1 januari 2023 hoeven bestuurders niet meer in het bezit te zijn van een C-rijbewijs om een 100% batterij elektrische bedrijfs­wagen boven de 3500 kg tot maximaal 4.250 kg te besturen. Ze krijgen hier een vrijstelling voor en mogen nu onder een aantal voorwaarden met een B-rijbewijs rijden. RAI Vereniging is daar blij mee, maar mist wel zaken in de regeling.

De vrijstelling geldt namelijk niet voor een 100% batterij elektrische bedrijfs­wagen met aanhang­wagen. Dat is jammer, want ondernemers regelmatig aanhangwagens gebruiken, zoals bijvoorbeeld hoveniers, worden hiermee onnodig op kosten gejaagd. Ze moeten bijvoorbeeld twee keer rijden of een tweede bestel­wagen kopen. Bestuurders hebben ook al ervaring met zwaardere voertuig­combinaties. Bestuurders met rijbewijs B+E hebben namelijk een extra opleiding gehad, waarbij geleerd is met dit soort combinaties te rijden.

Niet voor personenvervoer 

Ook personenvervoer is uitgesloten voor de vrijstelling. Denk bijvoorbeeld aan de elektrische wagens voor rolstoelvervoer, waarbij al gauw de kritische grens van het totaalgewicht bereikt wordt. De RAI Vereniging had hier ook graag een oplossing voor gezien.

Extra onnodige administratieve last 

Voor de regeling is een verklaring nodig van het accugewicht. Jammer genoeg maakt de regeling geen gebruik van de informatie in de typegoedkeuring en op het Certificaat van Oorsprong. Het leveren van deze verklaring zorgt voor extra administratieve last bij de fabrikant of importeur terwijl de gegevens al in de typegoedkeuring staan.

Voorwaarden 

Voor de vrijstelling gelden wel een aantal voorwaarden die het Ministerie van IenW stelt. Zo moet een bestuurder minimaal 2 jaar in het bezit zijn van het B-rijbewijs. Ook geldt de vrijstelling alleen binnen Nederland.

Lees hier meer over de vrijstelling en alle gestelde voorwaarden. 

DEEL HET