VECTO voor trailers komt jaartje later

“De Europese wetgeving voor CO2-reductie van Heavy Duty Vehicles (HDV) die momenteel in de maak is, wordt vooralsnog geen doomscenario voor de trailer-industrie, integendeel.” Dat meldde Chris van Dijk van de RAI Vereniging op een bijeenkomst voor leden bij D-Tec.

Van Dijk baseert zich op de inspanningen die worden verricht in de Special Workinggroup ‘Whitebook (Semi-)Trailers’, onder auspiciën van de CLCCR. Deze werkgroep adviseert de Europese Commissie (EC) bij het ontwerpen van een wetsvoorstel voor CO2-reductie van HDV.

De wetgeving voor een viertal trekker-klassen bevindt zich volgens Van Dijk in een vergevorderd stadium. De EC buigt zich nu nog over CO2-grenswaarden voor de trekkers. Parallel daaraan is vorig jaar een traject opgestart om de wetgeving uit te bouwen naar trailers. Daartoe is de werkgroep van de CLCCR in het leven geroepen om de EC te adviseren.

De planning is vooralsnog dat de wetgeving voor CO2-certificering van trucks ingaat per januari 2019, voor trailers zal dit wellicht ingaan per 2023. Eerder had de Europese Commissie hier 2022 voor in gedachten. De CO2-grenswaarden, in ieder geval voor trekkers zal naar verwachting van kracht worden per 2025, verwacht Van Dijk.

Trailerbouwers krijgen er wel een administratieve taak bij. Zij zullen al hun trailers in de toekomst moeten voorzien van een CO2-certificaat. Voor Nederland zal de RDW de taak krijgen om de CO2 monitoring en -rapportage uit te voeren, zegt Van Dijk.

De industrie werkt samen met EC aan het wetsvoorstel voor reductie van CO2-emissies van Heavy Duty Vehicles. Voor de grenswaarden die de EC aan HDV wil gaan stellen, is zij een impact assessment gestart. Onderdeel daarvan is een publieke consultatie. 

DEEL HET