VDA voorzitter pleit voor Eco Duo combinaties en meer LZV

Hildegard Müller, voorzitter van het Duitse Verband der Auto Industrie, VDA, pleit voor een bredere en internationale inzet van de LZV. Ook promoot zij de inzet van Eco Duo combinaties van 32 meter op bepaalde trajecten in Duitsland.

Müller pleit ook voor de inzet van LZV combinaties voor grensoverschrijdend vervoer, iets wat op dit moment officieel nog niet is toegestaan. De LZV combinaties die nu ingezet worden voor internationaal transport moeten volgens de letter van de wet voor de grensovergang ontkoppeld worden om over de grens weer samengesteld te worden. Helaas is dit niet voor eind 2020 geregeld zoals eerder verwacht. De bilaterale overeenkomst is echter in de maak waardoor deze papieren tijger verdwijnt. 

Niet alleen de VDA, ook bestuurswoordvoerder prof. Dr. Dirk Engelhardt ziet wel wat in het concept van de 32 meter lange Eco Duo, ook wel A-Double genaamd. Op routes zoals de Duitse A5 of de A7 zouden dergelijke combinaties prima toegepast kunnen worden. ,,Het is zinloos om dit potentieel te negeren, vooral omdat in andere landen daar al succesvol mee gewerkt wordt'' aldus Engelhardt, die verder pleit voor het loslaten van de totale combinatielengte maar alleen te kijken naar de lengte van de gestandaardiseerd laadeenheden. ,,Dat zou kunnen betekenen dat de cabines comfortabeler en veiliger kunnen worden in de toekomst'' aldus Engelhardt. Verder breekt hij een lans voor het verhogen van de totale maximale GVW gewichten in Duitsland. Met meer assen onder langere combinaties is een hoger totaalgewicht denkbaar volgens de professor. 

Vanuit verschillende branche organisaties wordt opgeroepen om het tonnage van 40 ton te verhogen naar 44 ton. In het verleden was het Duitse Ministerie van Wegtransport niet ontvankelijk voor dergelijke geluiden maar dat lijkt nu anders te zijn. Een begin is het verhogen van het totaalgewicht naar 44 ton in het voor-en natransport voor de binnenvaart. Nu is dat al het geval naar terminals voor gecombineerd transport voor de spoorwegen.

Voor wat betreft de internationale inzet van LZV combinaties is het nu nog zo dat ieder land zijn eigen regels opstelt. Het zou de internationale inzet van de LZV, en de A-Double combinaties enorm helpen als dat geharmoniseerd zou worden. Beide bieden enorme kansen op het gebied van het voorkomen van congestie en een spectaculaire daling van de emissies in het wegvervoer.  

DEEL HET