Samenwerking tussen HVC en TTS Swifterbant

HVC begon als huisvuilcentrale met één verbrandingsoven en is uitgegroeid tot een volwaardig nutsbedrijf. Onlangs is er een samenwerking gestart met TTS Swifterbant voor onderhoud en reparatie aan een deel van de vloot van HVC.

HVC zamelt niet alleen huisvuil in, maar zorgt ook voor de volledige verwerking van de afvalstroom. HVC is producent van duurzame energie. Gas wordt verkregen uit GFT-afval en de stoom die vrijkomt bij de verwerking van afval wordt gebruikt voor bijvoorbeeld stadsverwarming in Alkmaar. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe HVC afval op een efficiënte manier verwerkt, de verwerking van de afvalstromen tot in detail beheert en energie opwekt uit datzelfde afval.

Diversiteit in wagenpark

Bij een organisatie van dergelijke omvang (je moet toch al snel denken aan ruim duizend medewerkers, verdeeld over verschillende vestigingen en takken) die de inzameling in eigen beheer doet, hoort ook een groot wagenpark. Voor de afvalinzameling wordt een diversiteit aan voertuigen ingezet, vertelt wagenparkbeheerder Evert-jan Plas. Denk hierbij aan zij- en achterladers. In deze hoedanigheid is Evert-jan samen met twee andere collega’s verantwoordelijk voor de voertuigen. In overleg met de teamleiders inzameling wordt onderhoud gepland en wordt de vervanging/uitbreiding van het wagenpark minutieus voorbereid.

Kennis

“In Lelystad heeft HVC een werkplaats, maar niet voldoende werk om twee monteurs full time aan het werk te houden. En voor eentje is het werk weer te veel”, vertelt Evert-jan. Een samenwerking met TTS Swifterbant biedt uitkomst. “TTS Swifterbant huurt sinds 1 juni van dit jaar een deel van onze werkplaats en HVC huurt op tijden dat het nodig is de monteurs van TTS Swifterbant in. Een situatie die voor iedereen voordeel biedt. Het is vaak moeilijk om goede, ervaren monteurs te vinden, maar TTS Swifterbant heeft de juiste mensen, met kennis van bijvoorbeeld hydraulische installaties op de voertuigen. HVC leidt de TTS-monteurs in een paar weken op om ze eigen te maken met de HVC-voertuigen.“

“De gesprekken met TTS Swifterbant lopen al enige tijd. HVC is namelijk geen bedrijf dat snel of overhaast beslissingen neemt. Maar met vestigingsmanager Coen Bakkenes van TTS Swifterbant is een klik, in alle gesprekken kwam duidelijk naar voren dat hij de bedoeling snapt.”

TTS Swifterbant biedt een totaalpakket als het gaat om voertuigonderhoud en beschikt over de modernste diagnose apparatuur. Ook schadeherstel en periodieke keuringen worden bij TTS Swifterbant uitgevoerd. 

DEEL HET

Meer over...