Rai Carrosserie NL naar Kipper Event met KIP Keur

RAI CarrosserieNL is op het kipperevent 9 en 10 september a.s. met een stand aanwezig om het nieuwe keurmerk KIP keur te promoten.

Dit kipperevent wordt gehouden in Markelo en is een gevolg van het niet doorgaan van de TKD dit jaar. De belangrijkste Nederlandse fabrikanten en importeurs die tevens KIP keurbedrijf zijn geworden zijn ook aanwezig. RAI CarrosserieNL wil met haar aanwezigheid samen met deze leden het keurmerk verder promoten.

Eind 2021 is KIP Keur van start gegaan, na een periode waarin RAI CarrosserieNL samen met de belangrijkste 10 Nederlandse bouwers en importeurs van zware kippers en Tüv Nederland in een werkgroep het keurmerk hebben voorzien van technische input, een opleiding voor keurmeesters en een steekproef controlesysteem. 

Het is nu belangrijk dat ook de gebruikers van kippersystemen worden overtuigd van de voordelen van een jaarlijkse controle van de kipper, zodat aantoonbaar wordt voldaan aan de eisen vanuit de Arbowet en tevens de kans op technische storingen wordt verkleind.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan Kip keur voor lichte voertuigen (B rijbewijs) en recent is ook een kipper module toegevoegd aan de controlelijsten van ROA en RAK voor het onderhouden en keuren van lichte aanhangwagens.

Het Kipper Event wordt op 9 en 10 september gehouden in Markelo. Klik hier voor meer informatie! 

DEEL HET