Nooteboom beboet voor bedrijfsongeval

Nooteboom trailers uit Wijchen is beboet voor een bedrijfsongeval uit 2015 waarbij een personeelslid zwaar gewond raakte. De trailerbouwer moet een ton betalen, waarvan een kwart voorwaardelijk.

Op 8 mei 2015 was er in een van de spuitcabines van het bedrijf een explosie en brak er brand uit. Een werknemer raakte daarbij zwaargewond en moest met tweede- en derdegraads brandwonden worden opgenomen in het brandwondencentrum in Beverwijk. 2 andere werknemers zijn kort in een ziekenhuis opgenomen vanwege ademhalingsklachten.

Voorschriften overtreden

De oorzaak van de explosie en de brand is ondanks verschillende onderzoeken niet vastgesteld. Wel bleek uit de onderzoeken dat het bedrijf voorschriften op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer overtrad. Verder bleek dat het bedrijf gevaarlijke afvalstoffen uit de spuitcabines in vaten in de buitenlucht opsloeg zonder dat zij voldoende maatregelen hadden getroffen ter bescherming van het milieu.

In de spuitcabines stonden vaten met meer (brand)gevaarlijke afvalstoffen dan eigenlijk nodig was voor het productieproces. De spuiters hadden ook te maken met statische elektriciteit, zij voelde schokjes en zagen soms vonken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er onvoldoende is geaard. Het explosieveiligheidsdocument voldeed niet aan de daaraan te stellen eisen. Ook is onvoldoende gedaan om duidelijk te maken dat sprake was van explosiegevaarlijke zones, aldus de rechtbank.

Onvoldoende maatregelen

Het bedrijf trof niet genoeg maatregelen en had onvoldoende toezicht om het risico op explosies te verminderen. Hierdoor ontstond een gevaarlijke situatie. Dit is levensgevaarlijk voor de werknemers. Zij liepen groot risico op zwaar lichamelijk letsel. Het bedrijf had dit moeten weten. 

 De bedrijfsdeskundige diensten die het bedrijf ingeschakelde maakt de situatie niet anders. De plicht van het bedrijf is om de deskundigen van juiste informatie te voorzien. Ook dat is volgens de rechtbank op onderdelen onvoldoende gedaan. Als de werknemers de voorschriften zouden hebben overtreden, is dat volgens de rechtbank toe te rekenen aan het bedrijf.

De rechtbank spreekt het bedrijf vrij van het mengen van gevaarlijke (afval)stoffen. Het dossier bood onvoldoende aanknopingspunten. Mede daarom legt de rechtbank een lagere straf op dan geëist.

De officier van justitie eist ook extra toezicht op het bedrijf. De rechtbank ziet hier geen meerwaarde in. In de nieuwe spuiterij lijkt het bedrijf voldoende rekening te houden met de gesignaleerde risico’s. Ook houden de nu betrokken autoriteiten voldoende toezicht. 

Bron: Rechtspraak.nl

DEEL HET