Nederlandse LZV officieel toegestaan in Duitsland

Bedrijven kunnen hun goederen voortaan met een Langere en Zwaardere Vrachtwagencombinatie (LZV) exporteren naar Duitsland. Minister Visser (Infrastructuur en Waterstaat) heeft met haar Duitse collega Scheuer een convenant ondertekend waardoor LZV’s de grensovergang met Duitsland mogen passeren, meldt het Ministerie van I&W.

Officieel mochten LZV al heel wat jaartjes niet de grens passeren en moesten ze gesplitst de grens over, waarna ze weer samengesteld moesten worden. Een kulverhaal zou je zeggen, maar toch was dit de officiële beleidslijn. Hier werd gelukkig nauwelijks op gehandhaafd. Het Ministerie suggereert nu dat Nederlandse LZV met een GVW van 60 ton onbeperkt Duitsland in mogen. Dat is niet het geval. De Nederlandse LZV is in Duitsland begrensd op 40 ton en dat maakt het voor tal van bedrijven onmogelijk en onaantrekkelijk om op grote schaal LZV in te zetten. Verder moet de Nederlandse LZV die in Duitsland voorzien zijn van een dode hoek beveiliging.

Europese regelgeving schrijft voor dat lidstaten LZV’s mogen toelaten op de wegen in hun eigen land, maar voor grensoverschrijdend verkeer moet landen onderling afspraken maken. Met de ondertekening van een convenant is dat nu geregeld tussen Nederland en Duitsland, verduidelijkt het Ministerie. In de berichtgeving van het Ministerie worden geen tonnages genoemd.

DEEL HET