Meer ruimte voor de LZV in Vlaanderen

In Vlaanderen worden dertig nieuwe trajecten vrijgegeven voor LZV combinaties. Deze nieuwe trajecten maken deel uit van een tweede proef. Daarbij kunnen vervoerders twee keer per jaar trajecten aanvragen voor de toelating van hun LZV combinaties. 

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in Vlaanderen dienden 47 transporteurs in totaal 74 aanvragen in. Daarbij ging het vooral om zogenaamde 'aantakkingstrajecten' die specifieke bestemmingen zoals logistieke centra ontsluiten voor LZV combinaties. 30 van die aanvragen werden gehonoreerd in het afgelopen jaar. Het Agentschap kijkt steeds kritisch naar de criteria voor de toelating. 30 km zones, lastige kruispunten en niet aangepaste rotondes moeten bijvoorbeeld vermeden worden. Verder gelden in Vlaanderen de Nederlandse regels voor toelating van een LZV met betrekking tot de technische eisen en de opleiding van de chauffeur.

Nadat een route is vrijgegeven mogen ook andere vervoerders daar gebruik van maken volgens het AWV. Bron: HLN

DEEL HET