Langere cabine nog niet toegestaan buiten LZV-lengte van 25,25m

Bij reguliere voertuigcombinaties is het toegestaan dat een voertuig of de combinatielengte langer mag zijn wanneer het voertuig een zogenaamde verlengde cabine heeft, zoals nu de DAF XG. Dat meldt de RAI Vereniging.

Het is nog niet toegestaan bij LZV’s dat de combinatie lengte langer mag zijn dan 25,25m wanneer de cabine een verlengde cabine is. RAI CarrosserieNL heeft onlangs een overleg gehad met het ministerie van IenW, RDW, ProRail en TLN om de mogelijkheden te bespreken om de verlengde cabine ook bij een LZV buiten de 25,25m te laten vallen. 

Een LZV voorzien van een langere cabine zou dan 33 cm langer worden.  

Uit het gesprek kwamen de volgende punten naar voren die nog uitgezocht moeten worden voordat de LZV-lengte van 25,25m ook overschreden mag worden wanneer er een verlengde cabine is. 

1 kan elke LZV combinatie met de verlengde cabine de bestreken baan halen? 

2 kan een LZV combinatie met de verlengde cabine snel genoeg een spoorwegovergang oversteken 

Er zullen testen uitgevoerd gaan worden om na te gaan of aan bovenstaande punten voldaan kan worden, zegt de RAI Vereniging.  

Voertuigen met een verlengde cabine zijn te herkennen aan een typeplaatje met de tekst 96/53/EC article 9A compliant.

DEEL HET