Krone sluit driejarige testperiode met Celsineo koelmachine af

Het introduceren van een nieuwe koelmachine is niet makkelijk. Van meet af aan moet de machine door en door betrouwbaar zijn en moeten klanten er voor de volle honderd procent op kunnen rekenen. Om die reden zette Krone een drie jaar durend testprogramma op.

De nieuwe Celsineo koelmachine werd bij twintig transportbedrijven in Europa intensief in de praktijk ingezet. Deze werkwijze leverde natuurlijk een schat aan informatie op. Volgens Krone verliep 99% van de ingeplande transporten volgens plan. De resterende één procent van de tijd werd er stil gestaan om onder andere om controles aan de machine uit te voeren en om gegevens te analyseren.  Dat is nodig, want een kenmerk van de nieuwe machine is een gevarieerde regelstrategie om de lading op de gewenste temperatuur te houden. De machine bestaat uit drie koelunits, die verschillend kunnen werken om optimaal met elkaar samen te werken. Krone heeft nu 200.000 testuren uit de praktijk achter de rug, waarbij de machine in diverse landen werd ingezet.

In eerste instantie zijn er nu honderd servicepunten van Krone gecertificeerd om onderhoud en inspecties uit te voeren aan deze machine, die overigens vooralsnog als singletemp op de markt komt. Krone laat weten het netwerk van servicepunten in Europa nog veel verder te willen uitbreiden. Dit, in de wetenschap dat de machine volgens Krone beduidend minder onderhoud en inspecties vergt dan het huidige aanbod van koelmachines op de markt.  

De marktintroductie wordt in de loop van dit jaar verwacht.  

DEEL HET

Meer over...