Invoering lagere stootbalk uitgesteld naar juli 2022

Een nieuwe Europese wet schrijft een lagere montage voor van de stootbalk aan de achterzijde van de trailer. Daarnaast moet ook de constructie worden versterkt. Zo wil de EU het aantal verkeersdoden terugdringen en de verkeersveiligheid verhogen. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat auto’s onder de trailer schieten wanneer deze stil staat en de file door de automobilist niet of te laat is opgemerkt.

Onderzoek toont aan dat 60% van de kop-staartbotsingen tussen de achterkant van een vrachtwagen en een personenauto een dodelijke afloop heeft. De EU heeft in een nieuwe wet de eisen met betrekking tot de stootbalk vastgelegd. Om aan de nieuwe eisen te voldoen, ontwikkelden diverse trailerfabrikanten een nieuwe stootbalk, een nieuwe afschoring en een sterker chassis aan de achterzijde. De nieuwe wet zou per 1 september 2021 in gaan, maar de RAI Vereniging zegt dat dit later wordt. “De nieuwe stootbalk moet veel grotere krachten kunnen opvangen. Dat vereist ook een zwaardere constructie aan de achterkant van de trailer”, aldus RAI Vereniging.

De nieuwe stootbalk kent de volgende wijzigingen:
- de maximale bodemvrijheid wordt 450mm in plaats van 550mm
- de overhang (afstand van het achterste punt van de stootbalk tot de achterste punt van de trailer) wordt maximaal 200mm
- de constructie van de stootbalk en het chassis wordt gewijzigd om meer impact te kunnen absorberen.

Invoeringsdatum verschoven

RAI CarrosserieNL heeft zich hard gemaakt om vanwege de marktontwikkelingen de invoeringsdatum van de R58.03 te verschuiven. Denk aan de opgelopen levertijden van voertuigen omdat vrachtwagenfabrikanten in sommige gevallen tijdelijk de productie moeten stopzetten wegens gebrek aan onderdelen. Een andere reden is dat het nog niet duidelijk is of de huidige uitzondering ook gaat gelden voor oprijwagens in de nieuwe situatie. Maar ook of er andere uitzonderingen komen bijvoorbeeld voor bergingsvoertuigen met een lepel. Hiervoor wordt normaliter een leadtime van zes maanden vanaf publicatie in de RDW Wijze van Keuren gehanteerd.

Uit gesprekken met RDW blijkt volgens RAI CarosserieNL dat in Nederland de geplande invoeringsdatum van 1 september a.s. voor individuele toelatingen niet wordt gehaald en naar achteren wordt verschoven op de kalender. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit nu 6 juli 2022.

Ferrytrailers

Voor ferrytrailers geldt dat die in toenemende mate met een opklapbare stootbalk uitgerust zullen gaan worden om aan alle eisen te kunnen voldoen.

Afbeelding: Kraker Trailers

DEEL HET