Inschrijfmogelijkheden voor LZV in Vlaanderen

Sinds begin deze maand is het mogelijk om in te schrijven voor het rijden met LZV of ecocombi in Vlaanderen. Volgens betrokkenen hanteren de Vlamingen nu veel beter werkbare regels.

De Belgische collega's constateren dat in Nederland intussen 1800 LZV of Ecocombi rond rijden, terwijl in heel België dat aantal slechts vijftien is. Door de regels enigszins werkbaar te maken, is de verwachting dat het aantal langere combinaties snel zal toenemen. Getuige de vele structurele files in België, kan dat allerminst kwaad.

Belangrijke verschillen met de eerdere regels is dat er nu juist wel op de Brusselse Ring mag worden gereden en in het Antwerpse havengebied. Een vergunning geldt niet meer alleen voor een bepaald traject, voertuig of een bepaalde chauffeur. Vreemd genoeg is de langere combi nog niet toegestaan in de omgeving Gent-Zelzate, waar veel verkeer naar uitwijkt om de drukke E17 zuidelijk van Antwerpen te mijden.

Verwacht wordt dat het wegennet waar de LZV wordt toegestaan, snel uitgebreid zal worden. Bemoedigend is dat een GVW van 60 ton is toegestaan en dat de proef dit keer geen twee keer twee jaar gaat duren, maar 6,5 jaar. Wie dus nu een vergunning bemachtigt, mag rijden tot oudejaarsdag 2024.  Klik hier voor meer info! 

DEEL HET