Franse TLF lobbyt voor 25,25 meter LZV

De Franse werkgeversorganisatie TLF, die naar eigen zeggen iets meer dan 15% van de Franse transportondernemingen representeert, werkt aan een dossier dat er bij de regering in het Elsysée op aandringt een proef te starten met combinaties van 25,25 meter lengte.

Over gewichten hebben de Fransen het nog even niet,  maar berekeningen over het aantal pallets dat meer meegenomen kan worden wijzen erop, dat men daar wel serieus slagen mee wil maken. De TLF wijst op de successen van de LZV in Nederland, Denemarken en de Scandinavische landen op het gebied van verkeersveiligheid, efficiency, plus het feit dat de LZV nauwelijks leidt tot het verplaatsen van lading van het spoor naar de weg.   

Het succes van de LZV in genoemde landen leidt volgens TLF vroeg of laat tot een pan-Europese acceptatie van de lange en zware combinatie, waarvan de milieu- en veiligheidsvoordelen al lang bewezen. Frankrijk mag daar niet bij achterblijven, aldus de organisatie.

Het starten van een praktijktest is volgens de TLF niet moeilijk. Trailerbouwers beschikken over de juiste technische kennis om een en ander in beweging te krijgen. Over de voordelen van grensoverschrijdend LZV-verkeer laat TLF zich vooralsnog niet uit.  

DEEL HET