Europa ziet LZV nu als milieu-instrument

Na jaren van ontkenning, en vele wetenschappelijke rapporten en onderzoeken ten spijt, lijken meer en meer instanties in Europa in te zien dat grootschalige inzet van LZV op ons continent de beste en eenvoudigste mogelijkheid is om snel een reductie van 20% van CO2 in het wegvervoer te realiseren.  

Het is alweer vier jaar geleden dat voorstanders van LZV verkondigden dat onbeperkte Europese toelating van dit type truck tot een snelle reductie van CO2 uitstoot van 20% van het Europese wegvervoer zou leiden. Het mooie hiervan is dat dit met bestaande componenten zou kunnen. Hooguit zouden hier en daar wat dolly's moeten worden aangeschaft. Nu het zo ver is dat er grenswaarden komen aan CO2 uitstoot, zoals dat ook in andere delen van de wereld het geval is, komt de LZV weer als redder van klimaatafspraken in beeld.

MAN topman Joachim Drees, roulerend voorzitter van de Acea, en Europarlementariër Bas Eickhout lijken elkaar nu eindelijk te vinden. Laatstgenoemde is altijd tegen LZV geweest, maar ziet nu dat partijen in Brussel anders gaan denken over de langere en zwaardere combinaties.

Supercredit

De LZV zou zelfs een ‘supercredit’ kunnen krijgen, net zoals elektrische auto’s dat hebben bij de CO2-regulering voor personenauto’s. Eickhout is naar verluidt geen voorstander van de LZV-benadering, maar de woordvoerder zegt dat nu het onderwerp op tafel ligt, het ook behandeld moet worden.

Het (voltallige) Europees Parlement en de raad van transportministers moeten nog overeenstemming bereiken over definitieve CO2-doelstellingen voor trucks. Debat en stemming daarover staan op de EP-agenda voor 14 november a.s.

DEEL HET