Europa werkt aan brede toelating LZV

Volgens de Spaanse website Fenadismer werkt de Europese Commissie aan een wijziging van de huidige Europese richtlijn voor maten en gewichten van vrachtwagens. Het doel is om 44 tons LZV combinaties van 25,25 meter toe te laten in heel Europa.

Op dit moment is Europa nog een lappendeken waar het gaat om de toelating van LZV combinaties met een lengte van 25,25 meter. De Europese Commissie streeft naar een harmonisatie van de wetgeving in het streven naar meer efficiency en emissiereductie. De wijziging in de richtlijn is onderdeel van de Europese strategie voor duurzame mobiliteit, met als hoger doel bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Momenteel is er van harmonisatie nog weinig sprake, maar daar moet dit voorstel een einde aan maken. De nieuwe regels zouden betekenen dat 44 tons LZV combinaties in heel Europa worden toegestaan in de nabije toekomst. Ook wordt er gesproken over een 60 ton totaalgewicht voor LZV combinaties. Dat zou de ideale oplossing zijn voor zowel de congestie als een deel van het chauffeurstekort in Europa.

Een probleem dat tegelijkertijd aangepakt zou moeten worden is parkeerruimte langs de hoofdwegen. Op dit moment is dat al een probleem, laat staan als de LZV gemeengoed wordt in de toekomst. Dat zou vooral langere parkeervakken noodzakelijk maken.

DEEL HET