Duitsland draait aansprakelijkheid trailer terug

Sinds geruime tijd is er in Duitsland discussie over de aansprakelijkheid van trailers. Horen truck en trailer onlosmakelijk bij elkaar, of moet de oplegger apart tegen aansprakelijkheid verzekerd worden?

Mede door een rechtszaak die een trailerverhuurder won in Duitsland, waarbij de rechter het huurbedrijf in het gelijk stelde en alleen de eigenaar van het trekkende voertuig aansprakelijk kon worden gesteld, is er discussie ontstaan over de aansprakelijkheid van trailer-eigenaren. Volgens bronnen in Duitsland was dit ook tot 2010 de regel. Daarna gold dat bij ongevallen met trailercombinaties er een fifty-fifty aansprakelijkheid gold. Dit blijkt in de praktijk echter te ingewikkeld. Sinds kort is de Duitse wegenverkeerswet weer naar dit principe aangepast.

Wie dus trailers in Duitsland heeft rond rijden hoeft die niet meer tegen aansprakelijkheid te verzekeren, zoals in de periode voor 2010 ook al het geval was. In de afgelopen tien jaar bleek het een crime om na ongevallen zaken verzekeringstechnisch goed te regelen. Ook bleek vaak dat op buitenlandse trailers die in Duitsland rond reden helemaal geen aansprakelijkheidsverzekering was afgesloten. Dit leidde volgens betrokkenen tot veel gedoe bij de schade-afwikkeling.

DEEL HET