Duits bedrijfsleven pleit voor 44 ton GVW

Nu steeds duidelijker wordt dat zwaardere vrachtwagens gunstig zijn voor een beter milieu, wordt de roep in het Duitse bedrijfsleven om 44 ton ‘Bundesweit’ toe te laten steeds luider. Ook voor LZV en autovervoer zouden regels anders moeten.

Pikant hierbij is dat er een nieuwe regering is aangetreden waarvan de deelnemende partijen in het verleden weinig op hadden met het wegvervoer. Mede daardoor werd de maut ingevoerd en verloren Duitse vervoerders structureel marktaandelen aan buitenlandse vervoerders, Polen voorop.

Diverse Duitse werkgeversorganisaties uit verschillende branches pleiten ervoor om zwaardere trucks structureel toe te laten. Dat leidt tot minder voertuigbewegingen en tot een afname van ongewenste uitstoot, aldus de instanties. Ze zijn gemotiveerd doordat de Europese Commissie ook neigt naar een 44 tons limiet in heel de Unie. Nu zijn er nog dertien landen waar dit maximum totaalgewicht is toegestaan. De EU bekijkt ook of de LZV, nu toegelaten in tien lidstaten, structureel grensoverschrijdend ingezet mag worden. Daarbij is het idee dat een GVW van 60 ton is toegestaan mits het trekkende voertuig emissievrij is, of dat de LZV deel uitmaakt van een intermodaal transport. Ook bekijkt de EU een maximum lengtemaat voor het vervoer van auto’s van 20,75 meter.   

Eenheid

Waarvoor gewaakt moet worden, is dat in de diverse Europese lidstaten, verschillende toegestane aslasten en totaalgewichten toelaatbaar zijn. “Dat bemoeilijkt het internationaal vervoer en hierin kan Duitsland geen sta-in-de-weg zijn.” De afgelopen jaren aarzelde Duitsland wanneer het om een gewenste verhoging ging van het toegestane totaalgewicht, mede doordat het land te kampen met tal van bruggen die in slechte staat waren. Daarvan zijn er inmiddels veel gerepareerd.

Multimodaal

In Duitsland is zo, dat wanneer er sprake is van multimodaal vervoer, dus de vrachtwagen als schakel in logistieke keten waar ook spoor en of binnenvaart deel van uitmaken, men wel geneigd is hogere totaalgewichten toe te staan. Nu is het zo, dat zelfs de vertegenwoordigers van de binnenvaart pleiten voor 44 ton op de weg, omdat dit efficiënter zou werken als aansluiting op binnenvaartroutes.

Autovervoer

Bij het vervoer van auto’s wordt naast een maximum totaallengte van 20,75 meter ook gekeken naar de mogelijkheid om ook hier 44 ton toe te staan. Dit, omdat auto’s steeds groter en zwaarder worden, denk aan de heersende SUV-mode in autoland. In het geval van elektrische tractie, zou nog eens één à twee ton meergewicht toegestaan moeten worden, vanwege het batterijpakket.    

DEEL HET