Chereau test koelinstallatie op waterstof

De Franse koeltrailerfabrikant Chereau toonde op Solutrans een prototype van een trailer die wordt gekoeld met een machine die elektrische energie betrekt uit waterstof. Het is het antwoord van Chereau op de vraag uit de branche naar een stand alone, emissievrije koeltrailer.

Chereau is zodanig overtuigd van zijn zaak met betrekking tot waterstof, dat het binnen tien jaar 20 tot 25% van de productie van koeltrailers met een waterstof koelinstallatie wil uitrusten. Het feit dat een waterstofsysteem begint met water en eindigt met waterdamp, spreekt Chereau bijzonder aan. Chereau is in maart jongstleden gestart met eerste praktijktests. Trailers werden uitgerust met twee waterstoftanks van 40 liter en met ‘buffer batterijen’. Daardoor kan een dergelijke koeltrailer volledig op zichzelf functioneren en is deze emissievrij. Het tanken van een nieuwe lading waterstof duurt volgens de fabrikant niet langer dan tien minuten.

De trailers waarmee nu wordt getest zijn zo’n 700 kg zwaarder dan reguliere koeltrailers van Chereau. Ingenieurs die we op Solutrans spraken, zijn ervan overtuigd dat dit gewicht in komende prototypen flink gereduceerd gaat worden. Ten aanzien van prijzen zegt Chereau dat de waterstoftechniek zich in sterk toenemende belangstelling mag verheugen, wat tot gevolg zal hebben dat prijs de komende jaren flink zal dalen.

DEEL HET