Al bijna 1800 LZV combinaties in Nederland

De LZV is populair in Nederland. Er rijden op dit moment al een kleine 1800 van deze efficiënte en duurzame combinaties in ons land en volgens TLN zal dat aantal in de komende jaren nog verdubbelen. Dat laatste heeft vooral te maken met het toenemende internationale gebruik van de LZV combinaties.

Een LZV neemt dertig procent meer lading mee en reduceert de CO2 uitstoot per vervoerde ton met dat zelfde percentage. Door de stijgende dieselprijzen wordt efficiënt vervoeren steeds belangrijker en bovendien groeien de internationale mogelijkheden voor de langere combinaties. In Duitsland is het al toegestaan om met veertig tons LZV combinaties te rijden en ook in Vlaanderen is het wegennet uitgebreid. 

Internationaal moet er nog veel werk verzet worden, met name waar het gaat om een harmonisatie van de eisen die gesteld worden aan een LZV. Die eisen zijn soms tegenstrijdig aan elkaar waardoor grensoverschrijdend vervoer met LZV nog steeds moeizaam is. De verwachting is dat dit de komende jaren steeds beter zal gaan.

DEEL HET