ACEA pleit voor toelaten A-double in Europa

De vertegenwoordiging van de Europese truck-industrie ACEA wil dat langere combinaties dan de huidige LZV of B-Doubles, toegelaten gaan worden op Europese wegen. Er moet volgens ACEA een pan-Europees wettelijk kader komen waardoor in Europa op doorgaande routes deze lange combinaties toegelaten kunnen worden. Dit zou fors schelen in uitstoot.

Zouden zulke combinaties van 32 meter, bestaande uit twee trailers, toegelaten worden, dan scheelt dat 27% in de CO2 uitstoot. Bovendien maken langere combinaties op een efficiëntere manier gebruik van ons wegennet, stelt ACEA logischerwijs. Bovendien kan op deze manier iets gedaan worden aan het chauffeurstekort.

ACEA ziet de toelating van langere combinaties ook als de enige manier om de verwachte toename van goederenvervoer over de weg het hoofd te bieden, zonder in lange files terecht te komen.  Het bis volgens ACEA noodzakelijk dat Brussel en regeringen van lidstaten het toelaten van lange en zware combinaties tot 32 meter grootshalig toelaten en dat er Europese eisen aan zulke combinaties worden gesteld.

ACEA zegt dat combinaties van 25,25 meter al worden toegelaten in tal van Europese lidstaten. gewezen wordt op Denemarken, Zweden, FInland, Nederland, veel Duitse deelstaten, België, Portugal en Spanje. Dat toelating van langere combinaties leidt tot lagere uitstoot van CO2, is volgens ACEA overtuigend bewezen.  Dat lading wordt verplaatst van het spoor naar de weg, en dat bruggen sneller slijten, is volgens ACEA duidelijk niet het geval.

Toelating van A-doubles tot 32 meter is volgens ACEA dè manier om aan de uitstoot- grenswaarden te voldoen die Europa het wegvervoer in eerdere instantie oplegde.

DEEL HET