Aanvulling richtlijn stroomlijnhulpen

In twee EU Richtlijnen zijn – inmiddels al weer enkele jaren - bepalingen opgenomen over aerodynamische voorzieningen aan de achterzijde van voertuigen. Die bepalingen lopen volgens RAI Vereniging niet helemaal in de pas, en de nadere invulling van de EU van de typekeuringseisen voor voorzieningen van meer dan 500 mm lijkt stil te liggen.

Een aantal aspecten was al verwerkt in de Nederlandse wetgeving, en een aantal bepalingen van Richtlijn 2015/719 (maten en gewichten in het internationale verkeer) zijn per 7 mei 2017 verwerkt zijn in de nationale wetgeving.

De bepalingen over in welke mate de voorziening in ingeklapte toestand uit mag steken (20 cm), zijn volgens RAI Vereniging  niet eenduidig. Daar komt nog bij dat ook – voor delen die zich onder de twee meter boven het wegdek bevinden - rekening gehouden moet worden met de afstand tot de stootbalk. In de gebruikseisen van de Regeling Voertuigen is nu opgenomen dat de voorziening in ingeklapte toestand deugdelijk vergrendeld moet zijn, en dat de voorziening op wegen waar een maximumsnelheid geldt van 50 km/h of minder, en waar voetgangers, fietsers of bromfietsers van de rijbaan gebruik dienen te maken, moet zijn ingeklapt.

DEEL HET