Thermo King

Thermo King is wereldwijd actief op het gebied van transportkoeling. Een nieuwe ontwikkeling is de toepassing van cryogene koeling. Volgens Thermo King dé oplossing voor een groot aantal problemen.

Geluidsnormen, CO2-uitstoot en brandstofverbruik zijn momenteel dé items op het gebied van transportkoeling. Thermo King lijkt een voorsprong op te bouwen met ‘het systeem van de toekomst’, genaamd: CryoTech. Dit is een nieuw type koelsysteem dat gebruik maakt van gerecyclede vloeibare kooldioxide als koudemiddel. Beter voor het milieu en fluisterstil zijn de magische woorden.

Gerecyclede vloeibare kooldioxide

Het Thermo King CryoTech-systeem werkt met gerecyclede vloeibare kooldioxide in een systeem met een open circuit. Het Cyrogeen wordt buiten de laadruimte uitgestoten terwijl de gekoelde lucht door de laadruimte stroomt. Dit is belangrijk voor de koeling van verswaren. De kooldioxide komt dus niet in de laadruimte zoals bij andere systemen, waarbij het koudemiddel zelf de laadruimte wordt in geblazen. Bij die techniek wordt de zuurstof namelijk uit de ruimte verdrongen waardoor er uitgebreide veiligheidsmechanismen en gasafscheidingsapparatuur aangebracht moeten worden. Los van de extra complexe techniek en de investering, duurt het met dergelijke systemen ook langer voordat er geladen of gelost kan worden. Met het CryoTech-systeem zijn die nadelen er niet en kan de chauffeur meteen na het openen de laadruimte in.

Kooldioxide uitstoot

Kooldioxide wordt op diverse manieren toegepast in verschillende branches, zoals voedselverwerking, fabricage en het koolzuurhoudend maken van dranken en medicijnen. Kooldioxide is een veel voorkomend afvalproduct, van meerdere industriële productieprocessen, zoals de productie van kunstmest en olieraffinage. Hierdoor hoeven fabrikanten het koolzuur, dat normaal gesproken in de atmosfeer verdwijnt, alleen op te vangen en deze na reiniging en condensatie te distribueren naar de gebruikers.

Bovendien wordt bij de productie van diesel en vloeibaar stikstof respectievelijk ruim zeven en drie keer meer energie verbruikt dan voor de productie van vloeibare kooldioxide. Dit betekent dat de uitstoot van koudemiddel nihil is bij gebruik van de vloeibare kooldioxide in de CryoTech-koelsystemen. Dit is vele malen milieuvriendelijker dan het gebruik van een traditioneel dieselsysteem of zelfs andere cryogene systemen op basis van stikstof.

Werking van het CryoTech-systeem

CryoTech-systemen verplaatsen vloeibare CO2 uit de hervulbare tank op het voertuig. Dit wordt gedaan via een afgedichte verdamperspiraal naar de laadruimte. De spiraal wordt hierdoor gekoeld. Door lucht langs de spiraal te laten stromen wordt die afgekoeld. Deze koude lucht gaat vervolgens de laadruimte in.

Nadat alle bruikbare energie aan de CO2 onttrokken is, wordt deze uitgestoten in de atmosfeer. Wanneer de verdamperspiraal ontdooid moet worden kan er bij bakwagens gebruik gemaakt worden van de koelvloeistof van de motor. Bij opleggers is hiervoor een extra dieselverwarming nodig. Het CryoTech-systeem is speciaal ontwikkeld voor het veeleisende retail- en distributiebedrijf voor zowel het koelen als vriezen. Door het ontbreken van een condensorbuis blijft de capaciteit ongewijzigd als de omgevingstemperatuur stijgt of daalt. De koelprestaties zijn dan ook beter dan die van de traditionele units. Zo is het systeem vier keer sneller waar het gaat om temperatuurverlaging en het herstellen van de ingestelde waarden. Dit is van groot belang wanneer meerdere drops worden gedaan tijdens bijvoorbeeld distributieritten.

Stiller dan Piek-norm

De CryoTech-serie omvat op het moment drie types koeling: voor vrachtwagens met één temperatuurzone, voertuigen met meerdere zones en voor opleggers met meerdere zones. Het geluidsniveau van de CryoTech-serie van Thermo King voldoet niet alleen aan de Piek-norm, hij overtreft deze ruimschoots. De Piek-regelgeving staat een geluidsniveau van 60Db(a) toe om in de nachtelijke uren te mogen laden of lossen. Dat niveau wordt niet eens gehaald als het systeem voluit staat te werken. Dit is het resultaat van de werking van het koelsysteem waarin geen bewegende onderdelen zijn aangebracht.

Bijkomend voordeel hiervan is de grote betrouwbaarheid van het systeem. Zonder bewegende delen en met veel minder onderhoud behoevende componenten, verwacht Thermo King een vermindering van vijftien procent in zijn onderhoudskosten in vergelijking met vergelijkbare dieselunits. Thermo King verwacht een beduidend langere levensduur voor de CryoTech-systemen en geeft drie jaar garantie. De totale exploitatiekosten van een CryoTech-systeem zijn momenteel vergelijkbaar met die van de traditionele systemen. Maar met het stijgen van de fossiele brandstofprijzen zal de balans in de toekomst vanzelf de goede kant op gaan.

Voordeel van de nieuwe techniek is dat er geen KFK koudemiddelen worden toegepast en als gevolg daarvan is er ook geen schadelijk afval wat afgevoerd moet worden. Kortom: fluisterstil, veilig, beter voor het milieu en nog goedkoper in onderhoud ook!

Vulstations

Het tanken van vloeibare kooldioxide, oftewel Cryogeen, is nog maar beperkt mogelijk. Thermo King werkt in samenwerking met de gebruikers aan vulstations op strategische plaatsen. Dit jaar nog worden er vulpunten geopend in Apeldoorn, Zwolle, Amsterdam, Heerenveen, Alkmaar en Waalwijk. De focus ligt vooralsnog op nationaal transport. Nederland wordt door Thermo King als pilotland gezien voor de verdere ontwikkeling in Europa.

Actiradius

De actiradius van het CryoTech-systeem zijn uiteraard afhankelijk van de laadruimte-, product- en buitentemperatuur. De ervaring leert dat een voertuig wat zich bezig houdt met de bevoorrading van supermarkten vier tot vijf dagen vooruit kan met één tankvulling. Hierin is echter nog een grote slag te maken door het toepassen van bijvoorbeeld meelopende gordijnen of tussenwanden. Daarmee wordt voorkomen dat een leeg gedeelte van de laadbak, met daarin emballage, ook wordt gekoeld. Volgens Thermo King kunnen hierdoor besparingen tot 50 procent worden behaald.